Kaupunki kaavoittaa Hiivurin alueelle mahdollisuuksia yritystoiminnalle

Kaavahankkeessa mahdollistetaan yritystoiminnan kehittäminen alueella. Kaavaehdotus on nähtävillä 31.1.-1.3.2024.

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa yritystoiminnan kehittäminen alueella, luoda edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja mahdollistaa maankäyttöä erilaiset tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa uuden kadun toteuttaminen nykyiselle yritysalueelle ja täsmentää katujen ja yleisten alueiden rajauksia vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 10.1.2024 hyväksyä Hiivurin laajennuksen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus on nähtävillä 31.1.-1.3.2024.

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin lounaispuolella, Korian taajamassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 60 ha. Kaavamuutosalueeseen kuuluu teollisuusrakennusten korttelialuetta, puistoa, urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta sekä maatilojen talouskeskusten korttelialuetta. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu ennestään asemakaavoittamatonta peltoa ja Kymijoen ranta-aluetta sekä entisen jätevedenpuhdistamon alue.

Kaavan verkkosivut

Lisätietoja:

Heikki Manninen, kaavoitusinsinööri

puhelin: 020 615 5276, sähköposti: heikki.manninen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun