Kaupunki jatkaa energiansäästötoimien järjestelmällistä toteuttamista

Kouvolan kaupunki on jatkanut lukuisten energiansäästötoimien toteuttamista vastatakseen energian räjähdysmäiseen hinnannousuun. Tilatehokkuudesta, lämpötilojen alentamisesta ja valaistuksesta saatava energiansäästö on alkanut realisoitua ja säästöä on kertynyt jo lähes 770 000 euroa.

Marraskuussa kaupungin sähkön kulutus edellisvuoteen verrattuna vähentyi 13 %, kaukolämmön 15 % ja maakaasun 8 %. Syyskuusta alkaen tehtyjen energiasäästötoimenpiteiden säästö euroina on nyt yhteensä lähes 770 000 €. Megawattitunteina säästöä on kertynyt yli 5 200 MWh. Mukana ei ole vielä joulukuussa kertyneitä säästöjä.

Kouvolan kaupungin energiankokonaiskulutus vuonna 2021 ollut noin 129 000 MWh. Mikäli kulutusta olisi jatkettu 2021 mukaisesti, pelkästään vuoden 2022 osalta budjettiylitys energiakustannusten osalta olisi ollut n. 6,0 miljoonaa euroa.  

− Tällä hetkellä ennustetaan, että budjettiylitys on vuoden 2022 osalta noin 5 miljoonaa euroa. Tehdyillä ja tulossa olevilla toimenpiteillä arvioidaan pystyttävän säästämään vuoden vaihteeseen mennessä siis n. 1,0 miljoona euroa, toteaa toimitilajohtaja Katja Ahola.

Kevään 2023 osalta säästöjen määrä kasvaa, tehdyillä ja tulossa olevilla toimenpiteillä arvioidaan pystyttävän säästämään 31.3.2023 mennessä karkeasti maksimissaan 1,6–1,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä 2,0–3,0 miljoonaa euroa.

Kaupungin energiansäästötoimet ovat kohdistuneet kaikille kaupungin toimialoille. Omaa toimintaa pitkäjänteisesti parantamalla on käännetty usean kiinteistön energiankulutus laskusuuntaan. Laajemmat palvelujen sulut ovat toteutuneet vasta osin.

Kaupungin energiankulutusta seurataan n. 80 merkittävimmän rakennuksen osalta reaaliaikaisesti. Niistä saadaan kulutustiedot sähkön, kaukolämmön ja kaasun osalta. Kaukolämmön ja maakaasun kulutus normeerataan eli huomioidaan säävaihtelu eri vuosina. Katuvalaistukset eivät kuulu seurannan piiriin.

Kaikki kaupungin toteuttamat energiansäästötoimet on koottu kaupungin verkkosivuille.

Lisätietoja:

toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka, puh. 020 615 7122, arto.kuitikka(at)kouvola.fi

Sivun alkuun