Kaupunginvaltuustossa 3.5.2021 käsiteltäviä asioita

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 3.5.2021 mm. seuraavia asioita: sivistysjohtajan valinta, maankäytön toteuttamissuunnitelma 2021-2025 sekä hallintosääntö 1.6.2021.

Sivistysjohtajan valinta

Uusi sivistysjohtajan virka on perustettu maaliskuussa. Sen ydintehtävänä on uuden sivistyksen toimialan johtaminen. Sivistyksen toimiala aloittaa toimintansa kesäkuussa, kun nykyiset kasvatuksen ja opetuksen sekä liikunnan ja kulttuurin toimialat yhdistyvät. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Vesa Toikkaa sivistysjohtajan virkasuhteeseen 1.6.2021 alkaen.

Sivistysjohtaja vastaa myös muun muassa kaupunkistrategian ja talouden toteutumisesta sivistyksen toimialalla, toimii lautakuntien toiminnasta vastaavana viranhaltijana, johtaa liikunnan ja kulttuurin palvelua sekä toimii sen palveluyksiköiden päälliköiden esimiehenä. Sivistysjohtaja on suoraan kaupunginjohtajan alainen.

Sivistysjohtajan valintaa on pohjustanut kattava prosessi. Mahdolliset ehdokkaat eli lakkautettavien toimialojen nykyiset johtajat ovat läpikäyneet niin henkilöhaastattelut ennakkotehtävineen, henkilöarvioinnin sekä muun ansiovertailunkin. Henkilöarvioinnin toteutti Psycon Oy. Sivistysjohtajan valintaa käsiteltiin myös valtuuston ryhmäpuheenjohtajien huhtikuun kokouksessa.

Nykyisten toimialajohtajien virat lakkaavat uuden organisaation astuessa voimaan kesäkuun alussa. Uuden sivistyksen toimialan kasvatus- ja opetuspalveluita tulee johtamaan kasvatus- ja opetusjohtaja. Palvelujohtajana toimivan kasvatus- ja opetusjohtajan virka perustettiin maaliskuun lopulla ja sen täyttämisestä päätetään myöhemmin.

Tutustu sivistysjohtajan valinta -asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää ottaa sivistysjohtajan virkasuhteeseen 1.6.2021 alkaen Vesa Toikan.
Terveydentilaa koskevaa selvitystä ei vaadita.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2021-2025

Maankäytön toteuttamissuunnitelma ohjaa kaupungin maaomaisuuden käyttöä. Sen avulla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan Kouvolan kaupungin kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen ja tonttien luovutus. Viidelle vuodelle ajoitettua suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt vuosien 2021-2025 maankäytön toteuttamissuunnitelman kokouksessaan 9.2.2021 ja Kaupunginhallitus kokouksessaan 8.3.2021.

Lue erillinen tiedote maankäytön toteuttamissuunnitelmaan liittyen.

Tutustu asiakohtaan ja maankäytön toteuttamissuunnitelmaan 2021 (Dynasty).

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi maankäytön toteuttamis- suunnitelman vuodelle 2021.

Hallintosääntö 1.6.2021

Kouvolan kaupungin 1.6.20201 voimaan tuleva hallintosääntö on vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2020 (§ 98). Hallintosääntöön tuli tarve tehdä 1.6.2021 voimaan astuvan organisaatiomuutoksen vaatimat päivitykset koskien erityisesti tekniikan ja ympäristön toimialan sekä sivistyksen toimialan johtamisjärjestelmiä.

Samassa yhteydessä sääntöä päivitettiin niiltä osin, kun säädöspohjassa on tapahtunut muutoksia tai hallintosäännön määräyksiin on muilla perustein ollut tarpeen tehdä muutoksia.
Toimialat esittivät maaliskuun aikana päivitystarpeita ja johtoryhmä käsitteli luonnoksen kokouksessaan 22.3.2021. Valtuustoryhmien puheenjohtajille hallintosäännön luonnosta esiteltiin kokouksessa 31.3.2021.

Hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi 1.6.2021 alkaen koskien mm. seuraavia lukuja:

 • Luku 2 Toimielinorganisaatio
 • Luku 3 Henkilöstöorganisaatio
 • Luku 4 Konserniohjaus ja sopimusten hallinta
 • Luku 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako
 • Luku 6 Toimivalta henkilöstöasioissa
 • Luku 8 Taloudenhoito
 • Luku 15 Kokousmenettely
 • Luku 7 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Hallintosääntö 1.6.2021 alkaen luonnos (pdf, Dynasty) on asiakohdan liitteenä. Muutosehdotukset ja lisäykset on merkitty luonnokseen punaisella kursiivilla. Poistoehdotukset on merkitty yliviivauksella.

Tutustu hallintosääntö 1.6.2021 -asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi,
 • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
 • henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi,
 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
 • tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi,
 • kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi,
 • liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja se tulee voimaan 1.6.2021.

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä livelähetys

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651