Lisää tontteja pientaloille ja yrityksille

Kouvola lisää elinvoimaisuutta panostamalla yritys- ja pientalotonttien tarjontaan. ­Vuonna 2020 kaupunki keskittää pientalotonttien uudistuotantoa Kouvolan ja Kuusankosken taajamiin sekä Valkealan ja Elimäen kirkonkyliin. Tekninen lautakunta käsittelee ensi tiistain kokouksessa kaupungin maankäyttöä ohjaavat maankäytön toteuttamissuunnitelman ja kaavoituskatsauksen.

Uusia pientalotontteja kaavoitetaan mm. Valkealan Nurmirantaan, Kouvolan Viitakumpuun ja Elimäen Peippolanpellolle. Tontinluovutukseen näissä kohteissa päästään arvioilta kolmen, neljän vuoden päästä, yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja rakentamisen jälkeen.

Kuusankosken Kantokujalle suunnitellaan yhdyskuntatekniikkaa, jonka rakentaminen ajoittuu ensi vuoteen.

Haanojanpihassa, Kalalammella sekä Itä-Naukiossa infran rakentaminen on käynnissä.Tavoitteena on, että näiltä alueilta voidaan luovuttaa noin 50 tonttia tämän ja seuraavan kahden vuoden aikana.

Logistiikka-alan toimijoille kaavoitetaan lisää yritystontteja Kullasvaaraan. Siellä, sekä Jokelassa Liisakarhunmäellä, on lisäksi käynnissä yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Katuja, valaistusta ja putkilinjoja päästään arviolta rakentamaan ensi vuonna.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma ohjaa kaupungin maaomaisuuden käyttöä. Suunnitelmalla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan Kouvolan kaupungin kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus ja taloussuunnittelu.

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan tarkemmin, mitä alueita kaupunki kaavoittaa kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2020 kaavoituskatsaus sisältää yhdeksän yleiskaavakohdetta ja 42 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta. Kaavoituskatsauksesta kuntalaiset voivat seurata, mitä elinympäristössä tapahtuu ja ottaa suunnitteluun kantaa.

Lue lisää teknisen lautakunnan asialistalta.

Lisätietoja:

tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570, hannu.tylli(a)kouvola.fi

kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 02061 59138, anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p. 02061 55436, sa­mi.suoknuuti(a)kouvola.fi

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, an­ne.ahtiainen(a)kouvola.fi

Sivun alkuun