Kaupunginvaltuustossa 21.3.2022 käsiteltäviä asioita

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 21.3.2022 mm. seuraavia asioita: Kuusankosken yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio, hanke-suunnitelma ja rahoitusmalli sekä valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi.

Seuraa valtuuston kokousta verkossa suorana 21.3.2022 klo 17 alkaen kaupungin YouTube-kanavalla.

Kuusankosken yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio, hanke-suunnitelma ja rahoitusmalli

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina 21. maaliskuuta Kuusankosken yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarviota, hankesuunnitelmaa ja rahoitusmallia.

Toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen kokonaisvastuurakentaminen (kvr) tai vastaava kaksivaiheinen urakkamuoto, jossa hanke jaetaan kehitys- ja rakentamisvaiheeseen. Vaiheistetulla mallilla varmistetaan hankkeen tavoitteiden, mukaan luettuna kustannustavoite, saavuttaminen. Hankintamuotona on kilpailullinen neuvottelumenettely. Kuusankosken yhtenäiskoulu on valmis käyttöönotettavaksi elokuussa 2025.

Koulun rakentamisessa käytetään mahdollisimman paljon puuta, ja muutoinkin vähähiilisiä ratkaisuja. Koulun kustannusarviota nostavat aiemmin arvioidusta erityisen vaativan tuen opetuksen järjestämisen sekä erikoisluokkaopetuksen ja alueellisen tuotantokeittiön tilatarpeet. Rahoitusmuodoksi esitetään kiinteistöleasingia.

Lue erillinen tiedote aiheesta ja tutustu esityslistan Kuusankosken yhtenäiskoulua koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kuusankosken yhtenäiskoulun 24,0 miljoonan euron kokonaiskustannusarvion.

Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi

Hallintosäännön 85 §:n mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 85 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.

Valtuuston puheenjohtajalle on annettu valtuustoryhmän muodostamisesta seuraava kirjallinen ilmoitus: Mainio Kouvola valtuustoryhmä, pj Jyrki Hyttinen.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi ilmoituksen valtuustoryhmän muodostamisesta ja hyväksyy valtuustoryhmän nimen.

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä livelähetys

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651

Sivun alkuun