Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelma ja rahoitusmalli kaupunginhallitukseen maanantaina

Koulun rakentamisessa käytetään mahdollisimman paljon puuta, ja muutoinkin vähähiilisiä ratkaisuja. Koulun kustannusarviota nostavat aiemmin arvioidusta erityisen vaativan tuen opetuksen järjestämisen sekä erikoisluokkaopetuksen ja alueellisen tuotantokeittiön tilatarpeet. Rahoitusmuodoksi esitetään kiinteistöleasingia. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle lisäksi, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle Kuusankosken yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvion hyväksymistä 24,0 miljoonan euron suuruisena.

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 21. helmikuuta Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa ja rahoitusmallia.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 26. tammikuuta Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelman. Kohteen rakentamisessa käytetään suunnitelman mukaisesti mahdollisimman paljon puuta, ja muidenkin rakennusmateriaalien sekä taloteknisten ratkaisujen valinnassa kiinnitetään huomiota vähähiilisyyteen sekä elinkaarikustannuksiin. 

Toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen kokonaisvastuurakentaminen (kvr) tai vastaava kaksivaiheinen urakkamuoto, jossa hanke jaetaan kehitys- ja rakentamisvaiheeseen. Vaiheistetulla mallilla varmistetaan hankkeen tavoitteiden, mukaan luettuna kustannustavoite, saavuttaminen. Hankintamuotona on kilpailullinen neuvottelumenettely. 

Tilat käyttöön
myös iltaisin

Hankesuunnitelman mukaisesti Kuusankosken yhtenäiskoulussa järjestetään perusopetusta 1.–9.-luokkalaisille. Koulussa tarjotaan erikoisluokkaopetusta liikunnassa, musiikissa ja mahdollisesti kielissä. Uuteen kouluun on tulossa myös Kuusankoski–Jaala-alueen erityisen tuen osaamiskeskus ja alueellinen tuotantokeittiö.

Suunnittelussa pyritään siihen, että tilat palvelevat kuntalaisia iltaisinkin, ja ovat tuolloin esimerkiksi liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kansalaisopiston hyödynnettävissä.

Rakennus yhdistetään viereiselle tontille rakennettavaan Naukion päiväkotiin, mikä tukee lapsen kasvun polkua ja mahdollistaa muun muassa joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämisen. 

Kooltaan liki 9000 kerrosneliömetrin laajuinen Kuusankosken yhtenäiskoulu on valmis käyttöönotettavaksi elokuussa 2025.

Kustannukset kasvaneet 
suunnitelmien tarkentumisen myötä

Koulun rakentamisen tavoitekustannus on 24,0 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa 2022-2025 hankkeen rakentamiselle on varattu 16,9 miljoonaa euroa (alv. 0 %). 

Aiempi kustannusarvio perustuu palveluverkkoa päivitettäessä tehtyihin laskelmiin, joissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi erityisen vaativan tuen opetuksen järjestämisen sekä erikoisluokkaopetuksen kustannuksia. 

Oppilasmäärä on suunnitelmien tarkentamisen seurauksena kasvanut ja oppilasryhmät tarkentuneet, minkä vuoksi hankkeen laajuus on kasvanut 6500 kerrosneliöstä 8739 kerrosneliöön. Lisäksi koululle on tullut lisäyksenä alueellinen tuotantokeittiö. 

Kustannuksien nousuun on vaikuttanut myös rakentamisen yleinen, normaalia vauhdikkaampi, kustannusnousu sekä hankkeen toteutus puurakenteisena. Puurakentamisen lisäkustannus tässä hankkeessa on arvioitu olevan noin miljoona euroa ja sääsuoja 0,9 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle Kuusankosken yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvion hyväksymistä 24,0 miljoonan euron suuruisena.

Rahoitusmuodoksi esitetään kiinteistöleasingia

Kuusankosken yhtenäiskoulun rahoitusmalliksi esitetään kiinteistöleasingia. Se on yksi vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista, jolla toteutettavia hankkeita ei aktivoida taseeseen eivätkä niiden kustannukset näy investointiosassa. Näiden hankkeiden kustannukset sisältyvät käyttötalousosan toimintakuluihin sen jälkeen, kun kohde valmistuu ja sen vuokranmaksu alkaa. Rakentamisaikaisista kustannuksista vastaa rahoitusyhtiö.

Kohteen rahoittaja kilpailutetaan myöhemmin rakennushankkeen edetessä, kuten aiemmissa vastaavissa hankkeissakin.

Sivun alkuun