Kaupunginvaltuustossa 10.2.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 10.2.2020 mm. Kaavoituskatsausta ja -ohjelmaa 2020, Kullasvaaran logistiikka-alueen vaiheen 2 toteuttamista sekä Ympäristö 2030 - Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmaa.

Kaupunginvaltuuston kokous 10.2.2020 videoidaan poikkeuksellisesti Same-eYes:n YouTube-kanavan kautta.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2020

Vuosittainen kaavoituskatsaus kertoo vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus osallistua elinympäristönsä maankäytön suunnitteluun seuraamalla kaavojen etenemistä ja ottamalla niihin kantaa.

Vuoden 2020 kaavoituskatsaus sisältää yhdeksän yleiskaavakohdetta ja 42 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Katsaus vuoden 2020 asema- ja yleiskaavakohteista julkaistaan hyväksynnän jälkeen kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus ja siitä tiedotetaan asianmukaisesti organisaation sisäisesti sekä ulkoisesti Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille, merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Kaavoituskatsaus ilmestyy lisäksi Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2020 –julkaisussa, joka jaetaan PK-lehden liitteenä kaikkiin Kouvolan koteihin viikolla 10. Katsaus on tämän jälkeen noudettavissa myös kaupungin kirjastoista.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee kaavoituskatsauksen ja –ohjelman tiedoksi.

Lue lisää kaavoituskatsauksesta ja -ohjelmasta (esityslistan asia nro 4)

Kullasvaaran logistiikka-alueen vaiheen 2 toteuttaminen

Kullasvaaran logistiikka-alueen 1. vaiheen rakentaminen on käynnissä ja sen on määrä valmistua vuonna 2022. Vaiheen 2 asemakaava on ollut julkisesti nähtävillä 6.11.-9.12.2019 ja se etenee edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon.

Lue aiemmin julkaistu tiedote logistiikka-aluetta koskien.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570, hannu.tylli(at)kouvola.fi sekä kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 02061 51287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kouvolan kaupunki sitoutuu varaamaan Kullasvaaran logistiikka-alueen vaihetta 2 varten tarvittavat investointimäärärahat tulevien vuosien talousarvioissa ja -suunnitelmissa.

Lue lisää Kullasvaaran logistiikka-aluetta koskevasta asiasta (esityslistan asia nro 7)

Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma

Ympäristö 2030 on Kouvolan kaupungin suunnitelma keskeisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tulevan noin 10 vuoden kuluessa. Suunnitelma koskee koko kaupunkia ja se saatetaan kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Suunnitelman keskeiset päämäärät ovat hiilineutraalisuus, kiertotalouden edistäminen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito. Päämääriä tavoitellaan kuuden teeman puitteissa, jotka ovat liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, energiantuotanto ja -kulutus, ruoantuotanto ja -kulutus, luonto, vedet ja viheralueet, kulutus ja materiaalikierrot sekä kestävät yhteisöt.

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, p. 020 615 6755, timo.martikainen(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman.

Lue lisää Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmasta (esityslistan asia nro 15)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 12 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun