Kaupunginhallitus päättää energiansäästötavoitteista

Kouvolan kaupunki on aloittanut energiakriisiin vastaamisen ja vienyt käytäntöön helposti toteutettavia, pehmeitä toimenpiteitä säästääkseen energiaa. Lisätoimia tarvitaan. Kaupunginhallitus päättää energiansäästötavoitteista 10.10.2022. Kaupunginhallitukselle esitetään energiansäästötavoitteeksi yhteensä kolme miljoonaa euroa lämmityskauden aikana.

On kansallinen velvollisuus ja vastuu säästää energiaa, toissijaisena tulevat euromääräiset säästötavoitteet. Koska energian säästöpaine on kova, ja päätöksillä on lämmityskauden jo alettua kiire, asia tuodaan linjattavaksi suoraan kaupunginhallitukselle. Linjausten jälkeen toimialat viranhaltijoineen tekevät tarvittavat päätökset, jotka laitetaan täytäntöönpanoon heti ja ovat voimassa 1.11.2022 alkaen.

Energiansäästövaihtoehdot on pyritty laatimaan niin, että kokonaisia palveluja ei lakkautettaisi, vaan palveluverkkoa tiivistettäisiin lämmityskauden ajan maaliskuun 2023 loppuun. Ehdotuksissa on huomioitu alueellinen tasa-arvo ja saavutettavuus ja vaihtoehdoille on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Kuntalaisia on myös kuultu sähköisen kyselyn kautta. 

Haitat pyritään minimoimaan

Energiansäästötoimet aiheuttavat haittaa kuntalaisten palveluihin. Ehdotukset painottuvat paljolti liikuntatiloihin, sillä niiden energiankulutus on suurta. Kouvolassa on peräti neljä uimahallia ja jäähallia. Ne kuluttavat energiaa kaupungin kiinteistöistä selkeästi eniten, joten suurimmat energiansäästöt saataisiin niistä. Mikäli niiden osalta päädytään tilapäisiin sulkuihin, Kouvolaan jäisi edelleen usea halli kuntalaisten ja seurojen käyttöön.

Mikäli tilapäisiä sulkupäätöksiä tehdään, pyritään haitat kuntalaisille minimoimaan; auki jäävien uimahallien aukioloaikoja pidennetään, koulujen liikuntatuntien tarpeet huomioidaan ja urheiluseurojen vuoroja jää- ja vesiurheilun osalta jaetaan uudelleen junioripainotteisesti, jotta lasten ja nuorten liikuntaharrastukset kärsisivät vähiten. Samaan aikaan kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen ja panostetaan ulkoliikuntapaikkoihin tavanomaista enemmän sääolosuhteet huomioiden.

Liikuntapaikkojen sulkeminen vaikuttaisi kuitenkin myös liikuntapalvelujen toimintaan sekä uinninopetuksessa että liikunnanohjauksessa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uimakouluja jouduttaisiin supistamaan sekä jäähallien yleisövuoroja ja ohjattuja vesiliikuntavuoroja perumaan.

Energian hinta noussut räjähdysmäisesti

Suomen maakaasuverkosto kulkee Kouvolan läpi, joten Kouvolassa on keskimääräistä paljon enemmän maakaasukohteita ja sitä kautta vaikutukset juuri Kouvolassa ovat tavanomaista suurempia. Energian hinta noussut erittäin voimakkaasti tammikuusta 2021 syyskuuhun 2022. Maakaasun hinta on noussut 664 prosenttia ja sähkön hinta 472 prosenttia.

Tilapalvelut arvioi, että vuoden 2022 osalta energiakustannusten budjettiylitys on n. 5,2 miljoonaa euroa, mikäli nykyisellä kulutuksella jatketaan. Energian hinnasta riippuen, ylitys voi olla vieläkin suurempi. Siksi on tärkeää löytää tehokkaita säästötoimenpiteitä ja viedä ne toteutukseen ennen talven pakkasjaksoa.

Ennen kaupunginhallituksen kokousta on järjestetty kaksi info- ja kuulemistilaisuutta: Kouvolan liikuntaseuroille oma tilaisuus 3.10. sekä avoin ilta kuntalaisille 4.10. Lisäksi kuntalaiset ovat voineet kertoa mielipiteensä suunnitelluista säästötoimista sähköisen kyselyn kautta.


Lisätiedot:
Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka, puh. 020 615 7122, arto.kuitikka(at)kouvola.fi
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi
Tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Kaupunginhallituksen esityslista


Vinkkejä energiansäästöön ja varautumiseen:

Energianeuvontaa kotitalouksille Kymenlaaksossa https://kymenlaaksonenergianeuvonta.fi/

Kaupunki on mukana Motivan kampanjassa Astetta Alemmas, joka käynnistyy 10.10. Kampanjasivustolta saa hyviä vinkkejä kotitalouksien energiansäästöön jo nyt.

72tuntia.fi
kouvola.fi/turvallisuus.

Bongaa energiasyöppö:

Käynnissä on myös Bongaa energiasyöppö -kampanja kuntalaisille ja henkilöstölle. Energiansäästövinkkejä kaupungin kohteissa voi edelleen antaa tästä linkistä.

Sivun alkuun