Kaupunginhallitus hyväksyi Inkeroisten monitoimitalon rakentamisvaiheen käynnistämisen

Arkkitehdin havainnekuva Inkeroisten monitoimitalosta

Rakentamisvaiheen käynnistämisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy monitoimitalon kustannusarviomuutoksen toukokuussa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa.

Rakentamisvaihetta on edeltänyt viime vuoden syyskuussa käynnistynyt kehitysvaihe. Sen aikana suunnitelmia ja rakennuksen tilaohjelmaa on tarkennettu yhdessä eri käyttäjäryhmien eli varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalveluiden, kirjaston, kiinteistönhoidon edustajien kanssa, täydennetty projektisuunnitelmaa sekä määritetty hankkeen tavoite- ja kattohinta toteutusvaihetta varten.

Monitoimitalon pinta-alaa on jouduttu pienentämään 840 neliömetrillä, jotta yleisestä kustannusnoususta huolimatta hanke pysyisi mahdollisimman hyvin asetetussa talousarvioraamissa. Valmistuskeittiön sijaan ruokaa tullaan esimerkiksi jakamaan tiloiltaan pienemmässä palvelukeittiössä.

Yleisen kustannusnousun lisäksi arvioitua enemmän lisäkuluja tuovat paikoitusalueen siirto viereiselle tontille, jotta pihatoiminnoille ja ulkoliikuntapaikoille jää riittävästi tilaa, odotettua isompi tärinäeristyksen määrä sekä korkeat sisätilat pääaulan ja kirjaston kohdalla.

Uusi kokonaiskustannusarvio on 30,8 miljoonaa euroa, mikä on 3,3 miljoonaa euroa enemmän, kuin alkuperäinen arvio 27,5 miljoonaa euroa.

Inkeroisten monitoimitalon rahoitusmallina käytetään kiinteistöleasingia. Kaupunki ei maksa rakentamiskustannuksia, vaan ne hoitaa rahoitusyhtiö, josta tulee rakennuksen omistaja. Kaupunki alkaa maksaa kohteesta leasingvuokraa rakennuksen valmistuttua, ja maksaa rakennusvaiheessa syntyneet korot, kun kohde otetaan käyttöön.

Kun monitoimitalo on käytössä, ja sinne keskitettävien palveluiden vanhat tilat ovat pois käytöstä, arvioidaan käyttötalouden osalta saatavan merkittävästi säästöjä rakennuksen ylläpidosta, henkilöstötyövuosista sekä koulukuljetusten määrästä.

Monitoimitalon rakennusurakan toteutuksesta vastaa SRV Oy, joka vastasi myös hankkeen kehitysvaiheesta.

Kaupunginvaltuusto päättää kustannusarviomuutoksesta toukokuussa

Päätös rakentamisvaiheen aloittamisesta on sovittu tuotavaksi erikseen kaupunginhallitukseen, kun kehitysvaihe on saatu valmiiksi. Koska kokonaiskustannusarvioon on tullut muutoksia, esitetään talousarvio kuntalain mukaisesti kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy kokonaiskustannusarvion muutoksen kokouksessaan maanantaina 8.5.2023, alkaa rakentaminen suunnitelmien mukaan kesäkuussa 2023. Inkeroisten monitoimitalon toiminta voisi näin ollen alkaa elokuussa 2025.

Monitoimitalon rakennuslupaa käsitellään teknisen lautakunnan lupajaostossa keskiviikkona 5.4.2023.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen kokouksen 3.4.2023 asiakirjat Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki

Teknisen lautakunnan lupajaoston kokouksen 5.4.2023 asiakirjat Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki

Inkeroisten monitoimitalo – Kouvolan kaupunki

Rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh. 020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi

Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727 veikko.niemi(at)kouvola.fi.

Sivun alkuun