Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 13.1.2020

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 13.1.2020 mm. Kullasvaaran logistiikka-alueen vaiheen 2 toteuttamista sekä Nuorisovaltuuston asettamista toimikaudelle 2020 - 2021.

Kullasvaaran logistiikka-alueen vaiheen 2 toteuttaminen

Kullasvaaran logistiikka-alueen 1. vaiheen rakentaminen on käynnissä ja sen on määrä valmistua vuonna 2022. Vaiheen 2 asemakaava on ollut julkisesti nähtävillä 6.11.-9.12.2019 ja se etenee edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen ja valtuustoon.

Lue aiemmin julkaistu tiedote logistiikka-aluetta koskien.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570, hannu.tylli(at)kouvola.fi sekä kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 02061 51287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kouvolan kaupunki sitoutuu varaamaan Kullasvaaran logistiikka-alueen vaihetta 2 varten tarvittavat investointimäärärahat tulevien vuosien talousarvioissa ja -suunnitelmissa.

Lue lisää asiasta kaupunginhallituksen esityslistan kohdasta 4.

Nuorisovaltuuston asettaminen toimikaudelle 2020–2021

Kouvolan kaupungin 1.1.2020 voimaan astuneen nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Kausi alkaa, kun kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu.

Toimintasäännön mukaan nuorisovaltuustoon kuuluu enintään 48 jäsentä, jotka valitaan toimintasäännössä määrätyllä tavalla. Nuorisovaltuustoon ei valita varajäseniä. Kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston toimintasäännössä määrättyä valintatapaa noudattaen. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi järjestäytymiskokouksessa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston vuosille 2020–2021 ja nimeää nuorisovaltuuston jäsenet seuraavasti:

 • Ala-Krekola Siiri, Kouvolan yhteiskoulu
 • Alestalo Ada, Eskolanmäen koulu
 • Alapoikela Aukusti, Eskolanmäen koulu
 • Bashir Ali, Koulujen ulkopuolinen
 • Canhasi Anduena, Urheilupuiston koulu
 • Danileiko Philipp, Myllykosken yhteiskoulu
 • Hälikkä Nella, Elimäen lukio
 • Iiskola Aatu, Hirvelän koulu
 • Järvelä Essi, Kuusankosken lukio
 • Kaasalainen Jenna, Naukion yhtenäiskoulu
 • Karhu Milla, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Kortelainen Arttu, Kymintehtaan koulu
 • Kuoppamäki Topias, Kouvolan yhteislyseo
 • Laitinen Nita, Myllykosken yhteiskoulu
 • Marttila Elina, Elimäen yhtenäiskoulu
 • Mattila Helmi, Hirvelän koulu
 • Moilanen Anssi, Kouvolan yhteislyseo
 • Muikku Milja, Valkealan yläkoulu
 • Nekkula Taru, Valkealan lukio
 • Niskala Iida, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Nissilä Kosti, Urheilupuiston koulu
 • Palmroos Maria, Tähteenkadun koulu
 • Pylkkönen Sara, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Rantala Veikko, Kuusankosken lukio
 • Rautiainen Anni, Kouvolan yhteislyseo
 • Riikonen Julia, Kouvolan yhteiskoulu
 • Rossi Santeri, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Rusi Stiina-Lotta, Elimäen yhtenäiskoulu
 • Sihvola Ronja, Inkeroisten yhteiskoulu
 • Suomalainen Annina, Kymintehtaan koulu
 • Suutarinen Sanni, Valkealan yläkoulu
 • Toikka Oiva, Koulujen ulkopuolinen
 • Turpeinen Taru, Kouvolan yhteislyseo
 • Vahla Einar, Inkeroisten yhteiskoulu
 • Varelius Niko, Naukion yhtenäiskoulu
 • Verity-Kurko Luka, Elimäen lukio
 • Vilkki Sonja, Koulujen ulkopuolinen

Lisätietoja:
hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Lue lisää nuorisovaltuuston asettamisesta esityslistan kohdasta 7.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 20182019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun