Kaupunginhallituksessa 29.3.2021 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3.2021 käsiteltäviä asioita ovat mm. Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020, henkilöstökertomus vuodelta 2020 sekä Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden auki-oloaikojen määrääminen.

Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020

Kouvolan kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 2020 on 31,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea valtiolta saadut koronatuet, mutta myös kaupungin omilla säästötoimilla oli merkitystä. Kertyneet alijäämät saatiin katettua ja taseeseen jäi ylijäämää 18 miljoonaa euroa.

Valtion koronatukipaketti muodostuu valtionosuuksien lisäyksistä (24,2 miljoonaa euroa) sekä yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta (arvio 5,3 miljoonaa euroa). Näistä veronmaksulykkäysten kompensaatio (1,7 miljoonaa euroa) pienentää vuoden 2021 valtionosuuksia. Lisäksi kaupungille on myönnetty erilaisia valtionavustuksia, joita vastaan on syntynyt tai tulee syntymään menoja. Vuonna 2020 Kouvola sai myös 3,3 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

Valtion koronatukien lisäksi hyvän tuloksen taustalla olivat kaupungin omat suunnitellusti toteutetut säästötoimet sekä odotettua parempi verokertymä. Verotulot eivät alentuneet odotetusti, vaan ne toteutuivat alkuperäistä talousarviota paremmin.

Kaupungin omia merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä olivat henkilöstösäästöt lomautuksien ja pysyvien vähennysten kautta, palveluverkkomuutokset, avustusten vähentäminen, Kinnon palvelusopimuksen päivitys, osinkotuottojen kasvu sekä kunnallisprosentin nosto. Palveluverkkoa kehitettiin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja liikuntapalveluiden osalta. Näiden ohella muutettiin puistojen hoitoluokitusta ja päivitettiin leikkipuistoverkostoa.

Lue tiedote aiheesta: Tilinpäätös 2020: Poikkeuksellisen vuoden jälkeen kohti tasapainoista taloutta.

Tutustu tilinpäätös-asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talouden ja toiminnan toteutumisen vuodelta 2020,
  2. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi ja
  4. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuustokäsittelyä.
    Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää, että investointeihin liittyvää poistoeroa tuloutetaan 102 430,92 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä 31 149 449,04 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Henkilöstökertomus vuodelta 2020

Kaupungin kaupunginhallitukselle 29. maaliskuuta esitettävässä henkilöstökertomuksessa piirtyy esiin poikkeuksellinen vuosi. Sitä leimasivat muun muassa nopeat muutokset, poikkeusolot ja koronaepidemia.

Etätyöhön henkilöstö siirtyi mahdollisimman laajasti Keväällä etätyötä teki enimmillään noin 1 240 työntekijää, lähes 40 prosenttia henkilöstöstä. Etätyön mahdollistivat sähköiset kokoustyökalut sekä siirtyminen sähköiseen tiedonhallintaan.

Vuoden 2020 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli 3 138 henkilöä, joista vakinaisia 2 560. Vähennystä edellisvuodesta oli 24 henkilöä. Luvuissa ovat mukana Carea-koulun mukana kaupungille liikkeenluovutuksella siirtyneet 26 viranhaltijaa ja työntekijää sekä vuodenvaihteessa niin sanotulla koronatuella palkatut 26 henkilöä, minkä vuoksi edellisvuoteen verrattuna henkilöstömäärässä ei tapahtunut suurtakaan muutosta. Esimiestehtäviä oli 32 vähemmän kuin vuoden 2019 alussa.

Henkilöstömenot olivat vuonna 2020 yhteensä noin 143,0 miljoonaa euroa eli noin 25 prosenttia kaikista toimintakuluista. Vähennystä edellisvuoteen oli noin 7,8 miljoonaa euroa eli 5,2 prosenttia.

Henkilöstömenoja pienensivät vuonna 2019 käytyjen yt-neuvottelut sekä henkilöstömäärän väheneminen että henkilöstön lomautukset.
Vuonna 2020 lomautettiin yhteensä 2 166 henkilöä yhteensä 37 234 kalenteripäiväksi. Välittömiä henkilöstömenojen säästöjä lomautuksista kertyi 4,36 miljoonaa euroa.

Lue henkilöstökertomuksesta 2020 laadittu erillinen tiedote.
Tutustu henkilöstökertomus-asiakohtaan liitteineen (Dynasty).

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu@kouvola.fi.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2020.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2020.

Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden auki-oloaikojen määrääminen

Kaupunginhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä määrää näiden aukioloajoista vaalilain 9 §:n ja 48 §:n 1 momentin mukaisesti. Kaupunginhallitus vahvisti vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat 18.1.2021 § 10. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 15.2.2021 § 59, että vuoden 2021 kuntavaalien yleisenä ennakkoäänestyspaikkana aiemmin päätetyn lisäksi on Kääpälän koulu.

Kuntavaalien siirtämisestä on tehty eduskunnalle lainmuutosesitys maaliskuussa ja uusi vaalipäivä tulee olemaan 13.6.2021 ja ennakkoäänestysaika kotimaassa pitenee kahteen viikkoon ajaksi 26.5. – 8.6.2021.

Vaaleja ohjeistava oikeusministeriö toivoo, että kunnissa järjestettäisiin vallitsevan koronavirustilanteen johdosta äänestyspaikkoja ulkona, vaikkapa autossa äänestäen. Uusiksi ennakkoäänestyspaikoiksi ulkona ehdotetaan kaupungintalon autohallia osoitteessa Torikatu 10:ssa.

Osoitteeseen Topinkuja 1 (jäähallin edusta) ehdotetaan perustettavaksi ns. drive-in äänestyspaikka. Äänestäminen tapahtuu ajoneuvossa ilman että äänestäjä joutuu siirtymään autosta ulos. Tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämä henkilö voi äänestää ajoneuvossaan.

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Tutustu apulaiskaupunginjohtajan ehdotukseen äänestyspaikoista ja aukioloajoista esityslistassa (Dynasty).

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651