Kaupunginhallituksessa 21.2.2022 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 21.2.2022 käsitellään mm. seuraavia asioita: Haku SM-viikko 2024 tapahtuman isäntäkaupungiksi sekä Kuusankosken yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio, hanke-suunnitelma ja rahoitusmalli.

Haku SM-viikko 2024 tapahtuman isäntäkaupungiksi

Kouvolan kaupungin Kokous- ja tapahtumapalvelu yhdessä liikuntapalveluiden kanssa on selvittänyt kaupungin edellytyksiä hakea SM-viikko -tapahtuman vuoden 2024 Talvikisoja Kouvolaan. Isäntäkaupunkihaku päättyy 28.2.2022.
Vuonna 2024 talvitapahtuma järjestetään kolmannen kerran.

Tapahtuma houkuttelee lajimääristä riippuen yli 2000 urheilijaa ja jopa 10 000 vierasta katsomaan eri lajien kisoja. Potentiaalinen arvioitu matkailutulo alueelle on n. 1,0 – 1,5 miljoona euroa. Tapahtumahakuprosessiin tarvitaan tieto kaupungin sitoutumisesta ja tahtotilasta, jolla voi olla ratkaiseva merkitys tapahtuman saamiseksi paikkakunnalle.

Lue tarkemmin tapahtumahaun taustoista ja perusteluista esityslistan asiakohdasta (Dynasty).

Lisätietoja:
asiantuntija Charissa McCarron puh. 020 615 7518, charissa.mccarron(at)kouvola.fi;
viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Vainio, puh. 020 615 5885, kirsi.vainio(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kouvolan kaupunki osallistuu SM-viikko 2024 Talvikisojen isäntäkaupunkihakuun. Kaupunki suhtautuu myönteisesti SM-viikko-tapahtuman Talvikisat 2024 järjestämiseen Kouvolassa ja sitoutuu perusteluosassa mainittuihin panostuksiin 70 000 eurolla, mikäli tapahtuma järjestetään Kouvolassa.

Kuusankosken yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio, hanke-suunnitelma ja rahoitusmalli

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 21. helmikuuta Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa ja rahoitusmallia.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 26. tammikuuta Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelman. Kohteen rakentamisessa käytetään suunnitelman mukaisesti mahdollisimman paljon puuta, ja muidenkin rakennusmateriaalien sekä taloteknisten ratkaisujen valinnassa kiinnitetään huomiota vähähiilisyyteen sekä elinkaarikustannuksiin.

Toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen kokonaisvastuurakentaminen (kvr) tai vastaava kaksivaiheinen urakkamuoto, jossa hanke jaetaan kehitys- ja rakentamisvaiheeseen. Vaiheistetulla mallilla varmistetaan hankkeen tavoitteiden, mukaan luettuna kustannustavoite, saavuttaminen. Hankintamuotona on kilpailullinen neuvottelumenettely.

Koulun rakentamisessa käytetään mahdollisimman paljon puuta, ja muutoinkin vähähiilisiä ratkaisuja. Koulun kustannusarviota nostavat aiemmin arvioidusta erityisen vaativan tuen opetuksen järjestämisen sekä erikoisluokkaopetuksen ja alueellisen tuotantokeittiön tilatarpeet. Rahoitusmuodoksi esitetään kiinteistöleasingia.

Lue erillinen tiedote aiheesta ja tutustu esityslistan Kuusankosken yhtenäiskoulua koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja hyväksyy Kuusankosken yhtenäiskoulun rahoitusmalliksi kiinteistöleasingin.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuusankosken yhtenäiskoulun 24,0 mil-joonan euron kokonaiskustannusarvion.
kokonaiskustannusarvion hyväksymistä 24,0 miljoonan euron suuruisena.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun