Kaupunginhallituksessa 14.9.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 14.9 mm. Kouvolan rakennusjärjestyksen uudistamista, talousarviokehystä vuosille 2021-2024 ja toimielinkohtaista jakoa sekä Perlacon Oy:n jatkotyön ohjausryhmän raporttia.

Kouvolan rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 15.06.2020 rakennusjärjestysehdotusta ja palautti rakennusjärjestysehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi rakennus- ja ympäristölautakunnalle.

Rakennusjärjestykseen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset ovat vähäisiä, joten täydennettyä rakennusjärjestysehdotusta ei ole asetettu uudelleen nähtäville (MRA 6 § ja MRA 32 §).

Rakennusjärjestysluonnos on esityslistan oheismateriaalina. Oheismateriaalissa uudelleen valmistelussa poistettu teksti on merkitty vihreällä yliviivattuna ja lisäykset on merkitty punaisella.

Lisätietoja: rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, p. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Kouvolan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Tutustu esitykseen ja sen oheismateriaaliin

Talousarviokehys vuosille 2021-2024 sekä toimielinkohtainen jako

Poikkeusolojen vuoksi talousarviokehyksen antaminen siirrettiin normaalia ajankohtaa myöhemmäksi. Myös valtion kehysriihi siirtyi elokuun lopusta syyskuun puoleen välin, joten julkisen rahoituksen vaikutukset vuodelle 2021 eivät ole kaikilta osin selvillä.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 milj. euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, 1,5 milj. euroa, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 milj. euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä. Seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2021-2024.

Lue erillinen tiedote aiheesta ja tutustu tarkemmin asiakohtaan Talousarviokehys vuosille 2021-2024 sekä toimielinkohtainen jako.

Lisätietoja: Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman kehyksen.

Perlacon Oy:n jatkotyön ohjausryhmän raportti

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.11.2019 asettanut ohjausryhmän säästöjen valmisteluun. Työ perustuu Perlacon Oy:n raporttiin, jossa tuotiin esille mahdollisina toimenpiteitä mm. kaupungin organisaation tiivistäminen, kaupungin palvelujen yhtiöittäminen ja/tai ulkoistaminen, vuokratilojen käytön vähentäminen, avustusten määrän pienentäminen esitettyä enemmän, koulujen alkamisajan yhdenmukaistaminen (kuljetuskustannusten säästö), varhaiskasvatusverkon supistaminen sekä hankkeiden määrän vähentäminen.

Kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti säästöjä valmistellut ohjausryhmä esittää vuosille 2021-2023 liitteen mukaisesti yhteensä 4,9
– 6,6 miljoonan euron pysyviä säästöjä sekä yhteensä 3,2 miljoonan euron kertaluonteisia säästöjä. Kaupunginvaltuusto tekee asiasta lopullisen päätöksen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Ohjausryhmä esittää, että esitykset huomioidaan jo lautakuntatyöskentelyssä, koska muuten pysyvä säästötavoite ei tule toteutumaan.

Myös tehdyt palveluverkkoja (perusopetus, lukio, liikunta jne) koskevat selvitykset sekä tekeillä olevat muut selvitykset (mm.varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys) tulee huomioida osana kaupungin talousarviovalmistelua siltä osin, kuin jo tehdyt päätökset tämän mahdollistavat. Lisäksi virkamiesjohto on käynnistänyt lisäsäästöselvityksen toimialoittain ja jatkaa vielä ohjausryhmän työtä talousarviopäätöksentekoon asti.

Myös kaupungin toimiala- ja toimielinuudistusta valmistelleen ohjausryhmän työn tuloksena tulee syntymään pysyviä säästöesityksiä kaupungin talouteen. Nämä ja muiden ohjausryhmien (Kinno, kulttuuritalojen yhtiöittäminen, KSAO:n yhtiöittäminen) raporttien tuloksena mahdollisesti syntyvät säästöt tullaan huomioimaan säästötavoitteen syntymisessä sekä talousarviovalmistelussa.

Tutustu Perlacon Oy:n jatkotyön ohjausryhmän raporttiin liitteineen.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun