Talousarviokehys vuosille 2021-2024 kaupunginhallituksen käsittelyssä

Ensi vuoden talousarvion laatiminen on erityisen haastavaa, koska katettavan alijäämän määrä on huomattava. Ilman kunnallisveronkorotusta, mikäli muita säästötoimenpiteitä ei tehdä, kaupungin taloutta ei saada tasapainoon taloussuunnittelukaudella.

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2021-2024 talousarviokehystä kokouksessaan 14. syyskuuta 2020. Talouden tasapainottamisen haasteiden vuoksi talousarvio ja -suunnitelma laaditaan neljäksi, ei kolmeksi vuodeksi. Kehyksen mukaan tilikauden 2021 tulos on 2 120 000 euroa ja kertynyt alijäämä 6 533 000 euroa. Verotulot ovat ensi vuonna 350 000 000 euroa ja kunnallisveroprosentti 21,25.

Ensi vuoden talousarvion laatiminen on erityisen haastavaa, koska vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää 13,7 miljoonaa euroa. Alijäämän kattamisvelvollisuus on 12,2 miljoonaa euroa, kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

Henkilöstömenot vähenivät merkittävästi

Kaupungin henkilöstömenot ovat vähentyneet tavoiteltua enemmän. Heinäkuun loppuun mennessä kulut ovat laskeneet 5,7 miljoonaa euroa (- 6,2 %) verrattuna viime vuoteen. Vähennys on huomattava, koska esimerkiksi lomarahat maksettiin tänä vuonna täysimääräisinä. Vielä viime vuonna niitä leikattiin kilpailukykysopimuksen mukaisesti 30 prosentilla.

Kaupunki on saavuttanut yt-tavoitteensa. Henkilöstömäärä on tällä hetkellä noin 3 070. Henkilöstöä on ollut huhtikuusta alkaen kuukausittain 214-341 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilötyövuosina työntekijöitä oli heinäkuun lopussa noin 2 719, mikä on noin 317 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuonna. Henkilötyövuosien vähenemiseen ovat vaikuttaneet myös henkilöstön lomautukset ja määräaikaisen henkilöstön käytön väheneminen.

Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtäväistä on jätetty täyttämättä 69 ja muusta syystä vapautuneista viroista ja tehtävistä 33. Esimiehiä tällä hetkellä yhteensä 185. Vuoteen 2019 verrattuna heitä on nyt lähes 30 vähemmän.

Kehyksessä useita säästötoimenpiteitä

Vuoden 2021 toimintakatteen osalta talousarviokehyksen merkittävimmät muutokset ovat:

Vuoden 2021 kustannuksia vähentävät vuoteen 2020 verraten:

 • Henkilöstön vähentäminen vuoden 2019 yt-menettelyjen tu¬lok¬se¬na, 2,0 milj. euroa.
 • Edellisen talousarvion yhteydessä päätetyt palveluverkkomuutokset ja muut muutokset, 2,4 milj. euroa (mm. perusopetus, lukiokoulutus, liikuntapaikat, yhden jäähallin vähentäminen).
 • Edellisen talousarvion yhteydessä päätetty Kinnon palvelusopimuksen leikkaaminen 0,2 milj. euroa.
 • Perlaconin jatkotyön ohjausryhmän raportin perusteella huomioitavat pysyvät säästöt, 4,6 milj. euroa.
 • Perlaconin jatkotyön ohjausryhmän raportin perusteella huomioitavat kertaluonteiset säästöt, 1,3 milj. euroa.
 • Laajakaista-avustuksen päättyminen, 0,6 milj. euroa.
 • Muut kartoitetut lisävähennykset 0,5 milj. euroa.
 • Toimiala- ja toimielin organisaation muutostyön ohjausryhmän tulokset huomioidaan, kun päätösten vaikutukset ovat selvillä.

Vuoden 2021 kustannuksia lisäävät:

 • Sote-kustannusten kasvu, Kymsoten palveluhintojen korotus 1,7 %, noin 5,4 milj. eu¬roa.
 • Lomautuksien poistuminen 5,5 milj. euroa.
 • Henkilöstökustannusten kasvu valtakunnallisten palkkaratkaisujen myö¬tä 2,8 milj. euroa.
 • Carea-koulun toiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi ½ vuoden kustannuksien lisäys, 0,35 milj. euroa.
 • Maksuton joukkoliikenne toisen asteen opiskelijoille, ½ vuotta, 0,25 milj. euroa.
 • Joukkoliikenteen lipputulomenetykset koronan vuoksi ja muut toiminnalliset muutokset, 0,25 milj. euroa.

Kehyksessä ei ole vielä huomioitu oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksia. Myöskään hoitajamitoituksen 0,7 vähimmäismäärän kustannuksia ei ole huomioitu. Molempien kustannukset on luvattu valtion taholta korvata kunnille täysimääräisenä.

Taloutta ei saada tasapainoon ilman veronkorotusta

Verotuloihin on arvioitu 0,75 prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon vuodesta 2022 lähtien. Tämä tuottaa verotuloja lisää noin 8 miljoonaa euroa vuositasolla. Ilman kunnallisveronkorotusta, mikäli muita säästötoimenpiteitä ei tehdä, kaupungin taloutta ei saada tasapainoon taloussuunnittelukaudella.

Talousarviokehyksen antaminen siirrettiin normaalia ajankohtaa myöhemmin poikkeusolojen vuoksi. Myös valtion kehysriihi siirtyi elokuun lopusta syyskuun puoleen väliin, joten julkisen rahoituksen vaikutukset vuodelle 2021 eivät ole kaikilta osin selvillä.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy täältä.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi

Sivun alkuun