Kaupunginhallituksen 15.6.2020 kokouksen pöytäkirjan §:t 208 ja 211 ovat nähtävillä 16.6.2020 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen kaupunginhallituksen pöytäkirjan pykälät:

§ 208, Sopimus korttelien 1097, 1106, 1107, 1119 ja 1120 sekä niihin liittyvien yleisten alueiden asemakaavan toteuttamista koskevan maankäyttösopimuksen purkamisesta sekä tonttien luovuttamisesta, YIT Rakennus Oy

Liite: Halkotorin maankäyttösopimus 2012
Liite: Halkotorin maankäyttösopimuksen purkusopimus

§ 211, Eläinlääkäreiden päivystyksen peruskorvausta koskeva paikallinen virkaehtosopimus

Liite: Paikallinen virka- ja työehtosopimus kaupungineläinlääkäreiden päivystyskorvauksista

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan näiden asioiden osalta kokouksessa 15.6.2020 ja ne ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 16.6.2020 lähtien.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan, kun se on tarkastettu.