Kaupunginhallituksen 15.6.2020 kokouksen pöytäkirjan §:t 208 ja 211 ovat nähtävillä 16.6.2020 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen kaupunginhallituksen pöytäkirjan pykälät:

§ 208, Sopimus korttelien 1097, 1106, 1107, 1119 ja 1120 sekä niihin liittyvien yleisten alueiden asemakaavan toteuttamista koskevan maankäyttösopimuksen purkamisesta sekä tonttien luovuttamisesta, YIT Rakennus Oy

Liite: Halkotorin maankäyttösopimus 2012
Liite: Halkotorin maankäyttösopimuksen purkusopimus

§ 211, Eläinlääkäreiden päivystyksen peruskorvausta koskeva paikallinen virkaehtosopimus

Liite: Paikallinen virka- ja työehtosopimus kaupungineläinlääkäreiden päivystyskorvauksista

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan näiden asioiden osalta kokouksessa 15.6.2020 ja ne ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 16.6.2020 lähtien.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan, kun se on tarkastettu.

Sivun alkuun