Kasvatus- ja opetuslautakunta ottaa aikalisän Kääpälän koulun tulevaisuuden ratkaisemisessa

Kääpälän koulun toiminta jatkuu normaalisti lukuvuoden 2024–2025 ajan. Lautakunta tekee päätöksen koulun tulevaisuudesta kevään 2024 aikana. Varhaiskasvatusta järjestetään alueella jatkossakin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kesäkuussa 2023, että Pohjois-Valkealaan rakennetaan pienten lasten talo ja hanke lisätään vuoden 2024 investointipäätökseen. Muuttuneen taloustilanteen sekä syntyvyyden matalan kehityksen vuoksi Pohjois-Valkealan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon uudistamista jouduttiin tarkastelemaan uudelleen.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus ottaa kantaa järjestämisvaihtoehtoihin asukasillassa Kääpälän koululla 15.1.2024. Tilaisuudessa esiteltiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkomuutosta ja kuultiin kuntalaisia eri vaihtoehdoista kasvatuksen ja opetuksen järjestämiseksi Pohjois-Valkealassa muuttuneessa taloustilanteessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta tekee kevään aikana päätöksen, millä vaihtoehdolla asiassa edetään.

”Ennen käsittelyä tehdään lisäselvityksiä, jotta lopputulos olisi kustannusten sekä lasten ja nuorten kannalta tulevaisuuteen kestävä. Tahtotilana on, että saadaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti paras mahdollinen ratkaisu Pohjois-Valkealan lapsille”, sanoo kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan.

Nykyisin Kääpälän koulussa annetaan opetusta yhdistelmäryhmissä 1.–6. luokilla. Lisäksi koulurakennuksessa toimii esiopetus ja varhaiskasvatus.

Lisätietoa:

Kaupungin verkkosivulla Talous tasapainoon – tulevaisuuden palveluverkkoa rakentamassa kerrotaan tarkemmin mm. kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkouudistuksista ja niiden taustoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan asialistat ja pöytäkirjat Dynasty tietopalvelussa.

Sivun alkuun