Kaavoituskatsaus ja taksat teknisen lautakunnan käsittelyssä

Teknisen lautakunnan käsittelyssä ensi tiistaina ovat mm. Virtakiven-Hirvelän tarveselvitys, Nurmirannan asemakaava, kaavoituskatsaus ja toimialan taksat.

Tekninen lautakunta kokoontuu tiistaina 13. joulukuuta. Ohessa muutama nosto teknisen lautakunnan päätettävänä olevista asioista.

Virtakiven ja Hirvelän ranta-alueiden tarveselvitys ja kehittämissuunnitelma

Kouvolan Virtakiven ja Hirvelän ranta-alueiden kehittämismahdollisuuksista on laadittu tarveselvitys. Selvitys toimii taustaselvityksenä ja innoittajana alueen matkailu- ja virkistyspotentiaalin kehittämiselle kuvaten ja sanoittaen yhtä mahdollista tulevaisuuskuvaa. Selvityksen pohjalta voidaan valita jatkokehitettäväksi erilaisia kokonaisuuksia.

Tarveselvityksen ja kehittämissuunnitelman osalta tunnistettiin kolme osa-aluetta, joille kehittämistoimet on tarpeen kohdentaa muodostamalla niille toiminnallisia kokonaisuuksia:

  • Hirvelän kotisataman ympäristö veneilypalvelujen, uuden asuinrakentamisen ja yritystoiminnan sijaintipaikkana 
  • Virtakiven vierasvenesataman / Tuhosaaren ympäristö matkailu- ja vapaa-ajan palveluineen sekä 
  • Saaret (Tehtaansaari, Hovinsaari) retkeilyreitistöineen ja rantautumispaikkoineen. 

Lautakuntakäsittelyn jälkeen tarveselvitys asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi.

Kimolan kanava avattiin liikenteelle 3.8.2020. Kesällä 2021 kanavalla toteutettiin kävijätutkimus, jossa kysyttiin kanavalla liikkuvilta mielipiteitä itse veneilyreitistä ja sen palveluista. Reitin ainutlaatuisuus, olemassa oleva kanavaohjeistus, turvallisuus kanava-alueella ja viestintä Kimolan kanavasta saivat käyttäjiltä erinomaiset arviot. Kanava-alueen palveluissa sen sijaan oli toivomisen varaa. Kanavan ja reitin kiinnostavuuden ylläpitäminen ja kasvattaminen edellyttää veneilijöitä kiinnostavaa uutta palvelurakentamista ja -toimintaa reitin varrelle ja reitin Kouvolan päätepisteeseen Voikkaalle. 

Virtakivi-Hirvelä tarveselvitys Kouvolan kaupungin verkkosivuilla

Lisätietoja: Olli Ruokonen, kaavoitusinsinööri, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Valkealan Koivurannan alueelle uusia pientalotontteja – Nurmirannan asemakaava teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi

Valkealan Koivurannan asuinalueen itäpuolelle laadittu asemakaava on valmis hyväksyttäväksi. Asemakaavassa alueelle on esitetty noin 20 uutta pientalotonttia Lappalanjärven rannan läheisyyteen. Alueelle esitettyjen tonttien pinta-ala on keskimäärin noin 1400 m².

Alun perin kaavoitettava alue käsitti Leiritien länsipuolelle esitettyjen pientalotonttien lisäksi Kouvolan seurakuntayhtymän omistuksessa olevan Niinirannan toimintakeskuksen alueen sekä Huikeinlenkin luontopolun ympäristön. Hyväksymisvaiheessa kaava on päätetty jakaa kahteen osaan. Ensivaiheessa 13.12.2022 teknisen lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn saatetaan kaavan asuinalueen kattava eteläosa. Toimintakeskuksen ja luontopolun kattava kaavan pohjoisosan hyväksyminen käsitellään myöhemmin.

Seuraavaksi alueelle suunnitellaan vesihuolto ja kadut. Alueen tontit ovat valmiita luovutettavaksi, kun kunnallistekniikka on rakennettu. Tontit ovat luovutettavissa arviolta vuosina 2025–26.

Nurmirannan kaavahanke Kouvolan verkkosivuilla

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2023 – Pysyvän ranta-asumisen mahdollisuuksia lisätään

Vuoden 2023 kaavoituskatsaus sisältää kuusi yleiskaavakohdetta ja 42 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Ranta-asumista edistetään jatkamalla seuraavien rantayleiskaavojen päivitystä: Kymijoen pohjoisosa, Maanomistajien aloitteet 2020 sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärvi. Lisäksi käynnistetään uusi rantayleiskaavan päivitys; Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaava. Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava saatetaan loppuun.

Vuonna 2023 jatketaan Teholan logistiikka-alueen kaavoitusta ja lisätään yritysalueiden kaavoittamista Korjalassa ja Jokelan alueella. Lisäksi päivitetään risteysalueiden kaavoja mm. Tanttarissa. Lisäksi päivitetään tilapalveluilta käytöstä pois jäävien tilojen, kuten koulujen, käyttötarkoituksia.

Kaavojen ajantasaistamista jatketaan kaikissa taajamissa.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Tekniikan ja ympäristön toimialan taksat

Tekninen lautakunta saa hyväksyttäväkseen myös useita toimialan taksapäivityksiä. Taksojen on määrä tulla voimaan 1.1.2023. Tutustu teknisen lautakunnan esityslistaan Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun