Inkeroisten monitoimitalon rakentajaurakoitsijan valinta etenee

Rakennus, jonka oikean puoleista osaa ollaan purkamassa.

Tarjouskilpailuun osallistui kolme valtakunnallista toimijaa. Lopullinen valinta tehdään työpajoja sisältävän neuvotteluprosessin jälkeen. Inkeroisten monitoimitalo toteutetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuuhankkeena, jossa urakoitsija sekä suunnittelee että myös suorittaa varsinaisen rakennustyön.

Inkeroisten monitoimitalon rakentajaurakoitsijan valinta on edennyt siihen vaiheeseen, että osallistumishakemuksien pohjalta on valittu jatkoon seuraavat kolme yritystä: Lujatalo Oy, SRV Rakennus Oy ja Skanska Talonrakennus Oy.

Kaikkien hakijoiden valintakriteerit täyttyivät. Paikallisista yrityksistä ei kukaan lähettänyt osallistumishakemusta, mistä johtuen mukana on vain valtakunnallisia toimijoita.

Toteutus yhteistoiminnallisena KVR-urakkana

Inkeroisten monitoimitalo toteutetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu- eli KVR-hankkeena, jossa valittu urakoitsija sekä suunnittelee että myös suorittaa varsinaisen rakennustyön.

Pääurakoitsija valikoidaan osallistavien työpajojen tulosten perusteella. Työpajat valittujen yritysten kanssa käynnistyvät huhtikuussa. Yritykset saavat kolmessa eri työpajassa yksilöllisesti projektiryhmältä lähtökohdat ja raamit kohteen suunnittelulle sekä tarkempia yksityiskohtia. Myös rakennusten käyttäjät pääsevät yhteistoiminnallisessa urakkamallissa totuttua paremmin mukaan rakennusprosessiin.

Neuvotteluprosessin lopputulemana valmistuu ehdotus suunnitelmasta, jossa otetaan kantaa muun muassa rakennuksen sijoittumiseen tontilla, piha-alueen järjestelyihin sekä eri toimintojen sijoittumiseen sisällä ja ulkona.

Neuvotteluprosessissa on mukana käyttäjistä koostuva projektiryhmä, jossa on edustajia Inkeroisten yhteiskoulusta, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, hallinnosta, nuorisopalveluista, kirjastosta, kansalaisopistosta ja ruokapalveluista.

Kaupunginvaltuusto tekee hankintapäätöksen rakentajaurakoitsijasta elo-syyskuussa.

Uusi koulu aukeaa elokuussa 2024

Inkeroisten monitoimitalo sijoitetaan nykyiselle koulutontille, Inkeroisten keskustaajaman yhteyteen. Monitoimitaloon yhdistetään Inkeroisten yhteiskoulu sekä Anjalan ja Tehtaanmäen koulut, alueen päiväkodit, Myllykoski – Inkeroinen alueen erityisen tuen osaamiskeskus pienryhmineen, sekä järjestetään tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille.

Rakentamaan on tarkoitus vuoden päästä eli helmi-maaliskuussa 2023. Näin ollen uusi kouluvuosi alkaisi uudessa monitoimitalossa elokuussa 2024.

Lisätietoja

Inkeroisten monitoimitalo – Kouvolan kaupunki

Rakennuttajapäällikkö Mika Helkala, puh 020 615 7839, mika.helkala@kouvola.fi

Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi


Sivun alkuun