Inkeroisten jäähallin ja Urheilupuiston uimahallin sulkuajat uusiksi

Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti käyttää otto-oikeuttaan kolmeen viranhaltijoiden tekemään päätökseen. Valkealan uimahallin sulkuajat käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Inkeroisten jäähalli on avoinna talven yli ja suljetaan vasta maaliskuun 1. päivänä ja avataan syksyllä kaudeksi 2023–2024. Urheilupuiston uimahalli suljetaan päätöksen mukaan marraskuun 1. päivänä, mutta se avautuu jo helmikuun 1. päivänä ensi vuonna.

Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti asiasta eilen torstaina 27. lokakuuta. Lisäksi lautakunta päätti käyttää otto-oikeuttaan Valkealan uimahallin sulkemisessa, josta päätetään seuraavassa liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 9.11.2022.

Viranhaltijoiden aiempien päätösteen mukaan Inkeroisten jäähalli olisi suljettu jo ensi viikolla ja Urheilupuiston uimahalli olisi ollut suljettuna maaliskuun loppuun asti. Päätökset liittyvät kaupungin energiansäästötoimenpiteisiin.

Muut viranhaltijoiden tekemät päätökset, jäävät voimaan: Lumon Areenan pikkujää suljetaan 1.11.2022 alkaen ja avataan syyskaudella 2023. Inkeroisten uimahalli avataan 2.1.2023.

Kouvolan kaupunginhallituksella on otto-oikeus liikunta- ja kulttuurilautakunnan tekemiin päätöksiin. Lisäksi lautakunnan tekemistä päätöksistä on mahdollisuus jättää oikaisuvaatimus.

Uimahallien ja jäähallien sulut Kouvolassa

  • Urheilupuiston uimahalli on suljettuna 1.11.2022–31.1.2023.
  • Inkeroisten uimahalli avataan 2.1.2023.
  • Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää Valkealan uimahallin väliaikaisesta sulkemisesta myöhemmin. Viranhaltijat päättivät aiemmin, että Valkealan uimahalli suljetaan 23.12.2022 ja avataan syyskaudella 2023.
  • Inkeroisten jäähalli suljetaan 1.3.2023 ja avataan syyskaudella 2023.
  • Kouvolan jäähallin pikkujää suljetaan 1.11.2022 alkaen ja avataan syyskaudella 2023.

Energiaa säästetään kaikilla toimialoilla

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki tavoittelee kolmen miljoonan euron säästöjä energiakustannuksissa. Tämä tarkoittaa 20 prosentin leikkausta energian vuosikulutukseen.  Liikuntatiloista saatavien energiansäästöjen lisäksi säästöjä haetaan kaikista kaupungin tiloista ja toiminnasta. Kaupungin tilapalvelut hakee energiasäästöjä muun muassa tilatehokkuudesta. Tekniikka ja ympäristö -toimialan energiansäästöistä päättää tekninen lautakunta torstaina 3. marraskuuta.

Julkishallintona kaupunki haluaa näyttää esimerkkiä energiakriisissä. On kansallinen velvollisuus ja vastuu säästää energiaa. Kaupunki on vienyt jo pehmeitä energiansäästötoimenpiteitä käytäntöön.

Kaikki energiasäästöihin liittyvä tieto on koottu samalle verkkosivulle

Kaupungin kaikista energiansäästötoimenpiteistä on koottu verkkosivu. Sivuille on koottu myös kaikki energiansäästöön liittyvät uutiset ja artikkelit. Sivua päivitetään uusien tietojen mukaan. 

Taustalla energiahintojen räjähdysmäinen kasvu 

Tehokkaiden ja nopeiden säästötoimenpiteiden taustalla on räjähdysmäinen nousu energiahinnoissa. Kouvolan kaupungin tilapalvelut arvioi, että vuoden 2022 osalta kaupungin energiakustannusten budjettiylitys on noin 5,2 miljoonaa euroa, mikäli nykyisellä kulutuksella jatketaan. Energian hinnasta riippuen ylitys voi olla vieläkin suurempi.  

Lisätietoja 

sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi@kouvola.fi

liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi 

Energiansäästötoimenpiteet Kouvolan kaupungin verkkosivuilla

Sivun alkuun