Hyvät merimiestavat kunniaan Kimolan kanavalla

veneiden kiinnitys odotuslaiturissa

Ajonopeudet kanavassa, toiminta odotuslaiturissa ja kiinnittyminen sulutusta odottaessa ovat herättäneet keskustelua veneilykulttuurista Kouvolassa. Ympäristöä, olosuhteita ja muita vesilläliikkujia arvostamalla ja huomioimalla pääsee jo pitkälle.

Elokuun alussa avattu Kimolan kanava on houkutellut runsaasti veneilijöitä kokemaan sulutuksen, veneilyn 70 metriä pitkässä kallioluolassa sekä entisen uittokanavan maisemat. Kanavaa ja veneilykokemusta on kehuttu, mutta kaikilla veneilijöillä ei ole ollut veneilytaidot ja veneilykulttuuriin kuuluva hyvä merimiestapa vielä hallussa.

Navigoinnin opettaja Ari Vainio Kouvolan Kippareista sekä Mika Lyytikäinen Kuusankosken Veneilyseurasta kertovat, että hyvään merimiestapaan kuuluu ympäristön, olosuhteiden ja muiden vesilläliikkujien arvostaminen ja huomioiminen.

Kokeneet veneilijät listaavat viisi tärkeintä asiaa, jotka on syytä huomioida kanavassa liikkuessa:

  1. Noudata nopeusrajoitusta 9 km / h (5 solmua). Rajoitus koskee koko 5,5 km pitkää kanava-aluetta Pyhäjärveltä tultaessa Kimolanlahden sillalta Kanavantien sillalle saakka. Nopeusrajoitus koskee veneiden ohella myös vesiskoottereita.
  2. Laita laitasuojat (lepuuttajat) ja kiinnitysköydet valmiiksi jo odotuslaiturissa ennen sulutusta.
  3. Jos aluksia on paljon, kiinnittäydy odotuslaituriin tiiviisti siten, että isommat veneet kiinnittyvät turvallisuussyistä reunaan ensiksi ja pienemmät kiinnittyvät tarvittaessa kylkikiinnityksillä muihin veneisiin. Tämä sujuvoittaa sulkuun menoa ja estää sekä tunnelin käytön lisälaiturina, että veneiden odottamisen väylällä ilman kiinnitysmahdollisuutta.
  4. Aja sulkuun ja poistu sieltä aallokkoa aiheuttamatta ja ohituksia tekemättä.
  5. Älä lähde sulusta liikkeelle ennen kuin vihreä merkkivalo palaa.

Vesijettien määrä Pyhäjärvellä on kasvanut huomattavasti vuoden aikana, joten on syytä korostaa, että veneilysäännöt ja -ohjeet koskevat myös niitä.

Kansalaisopiston kurssilta oppia turvalliseen vesillä liikkumiseen

Riittävän tietotaidon saamiseksi on veneilijöille tarjolla koulutusta muun muassa Kouvolan kansalaisopistossa. Navigointia opettava Ari Niemi, kertoo, että syyskuussa alkava saaristomerenkulunkurssi antaa perustiedot ja -taidot turvalliseen vesillä liikkumiseen niin sisävesillä kuin saaristossa. Kurssilla opetellaan muun muassa merikartan käyttöä, navigointia ja veneilijää koskevia vesiliikenteen sääntöjä ja säädöksiä.

Lisätietoja:

kehitysjohtaja Petteri Portaankorva 020 615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi

navigoinnin kouluttaja, Kouvolan Kipparit Ari Vainio 040 531 5978, ari.juhani.vainio@gmail.com

Kuusankosken veneilyseura Mika Lyytikäinen 0400 349900, mika.lyytikainen@kstieto.fi

Sivun alkuun