Huoltajat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen palveluihin

Huoltajat ovat tyytyväisiä käyttämiinsä varhaiskasvatuksen palveluihin, selviää varhaiskasvatuksen asiakaslupauksen toteutumista mittaavasta asiakaslupauskyselystä. Keskiarvosanaksi Kouvolan varhaiskasvatuksen palvelut saivat huoltajilta 4,3 asteikolla 1–5.

Parhaimmin toimivaksi koettiin huoltajan ja lapsen kohtaaminen arvostavasti ja ystävällisesti (ka 4,6) sekä elämäntilanteen huomioonottaminen palvelujen järjestämisessä ja tarpeiden mukainen palvelu (ka 4,6).

Kyselyn perusteella tulokset olivat parantuneet huoltajien mahdollisuudessa osallistua omien palvelujen ennakointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Kriittisempää palautetta vastaajat antoivat siitä, miten on saatu riittävästi tietoa muista lapsiperhepalveluista ja tukea näiden palvelujen saamiseen.

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 709. Varhaiskasvatuksen asiakaslupauksen toteutumista mitataan Kouvolassa säännöllisin kyselyin syys- ja toukokuussa.

Syyskuun kyselyn perusteella varhaiskasvatusyksiköt tekevät suunnitelman kehittämiskohteistaan toimintavuodelle 2019–2020. Jokainen yksikkö saa omat tuloksensa, jonka perusteella he tekevät toimenpidesuunnitelman asiakaspalvelunsa tai henkilöstön hyvinvoinnin laadun säilyttämiseksi tai parantamiseksi.

Syyskuussa tehtiin lisäksi fiilismittarikysely henkilöstölle, joka toteutettiin myös pilottina Valkealan alueen varhaiskasvatuksessa oleville 3–5 -vuotiaille lapsille.

Asiakaslupauskyselyn tulokset

Lisätietoja:
Palvelualueen esimies Asta Nikander, asta.nikander(at)kouvola.fi, p. 020 615 7612
Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, helena.kuusisto(at)kouvola.fi, p. 020 615 7224

Sivun alkuun