Haitallisten vieraslajien torjunnassa riittää tekemistä jokaiselle

Nainen keltaisessa huomioasussa kaivaa lapiola jättiputken alkua maasta.

Jättiputken torjunnassa keskitytään tänä kesänä erityisesti leviämisen kannalta otollisiin kohteisiin. Jättipalsamia kitketään soolotalkoilla Hirvelän venesatamassa ja lupiinikohteita on ympäri Kouvolaa.

Systemaattista jättiputken torjuntaa yli kymmenen vuotta

Jättiputken systemaattinen torjuntatyö aloitettiin Kouvolassa vuonna 2011. Tulokset ovat positiivisia, mutta on oleellisen tärkeää jatkaa torjuntaa vuosittain, jotta voidaan varmistua tulosten pysyvyydestä.

Kaupungin mailla olevia, tunnistettuja jättiputkikohteita on Kouvolassa 233 kpl. Jättiputken väheneminen on havaittavissa jo useissa kymmenissä kohteissa ja ainakin kuudessa kohteessa on todennäköisesti jo siemenpankkikin hävinnyt. Tänä kesänä torjuntaa jatketaan jo aloitetuissa torjuntakohteissa ja työ ostetaan palveluna Nopest Oy:ltä. Erityisesti keskitytään kohteisiin, jotka ovat jättiputken leviämisen kannalta otollisia. Tällaisia ovat mm. vesistöjen läheisyydessä olevat esiintymät. Toinen torjunnan painopiste on suojelualueiden ja muiden luonnon arvokohteiden tai virkistysalueiden läheisyyteen sijoittuvat jättiputkikasvustot.

Yleisimpänä torjuntamenetelmänä käytetään kasvien kaivamista juurineen, jota täydennetään tarvittaessa myrkyttämällä torjunta-aineella. Lisäksi torjunnassa käytetään kohteen peittämistä. Torjuntatyöstä saadut kokemukset osoittavat, että kaivaminen on tehokkain torjuntatapa yksittäisille kasveille ja pienille esiintymille. Peittäminen on hyvä vaihtoehto laajoille esiintymille tasaisilla ja/tai avoimilla paikoilla. Peittämiseen on käytetty mm. muovia, hamppukuitua ja järviruokoa.

Kaupunki on saanut jättiputken torjuntaan 60 000 euron avustuksen ELY-keskukselta vuosille 2022–2023.

Soolotalkoiden jättipalsamikohde Hirvelän venesatamassa

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteinen Soolotalkoot-kampanja kannustaa kansalaisia osallistumaan maamme luontoa yksipuolistavien, haitallisten lajien poistamiseen. Kampanja tarjoaa osallistumismahdollisuuden niillekin, jotka eivät voi osallistua järjestettyihin talkoisiin.

Kouvolan kaupunki osallistuu Soolotalkoot-kampanjaan osoittamalla kohteita, joissa jättipalsamia voi kitkeä ja lupiininkukkia kerätä kukin oman aikataulunsa puitteissa. Palsamikohteeksi on valittu Hirvelän venesatama Voikkaalla, jossa kaupunki järjestää myös yleiset talkoot torstaina 14.7. kello 14–16. Lupiinikohteita on eri puolilla kaupunkia, mm. Kuusankoskella ja Inkeroisissa. Kohteiden tarkat sijainnit ja ohjeet löytyvät verkkosivulta: Kaupungin torjuntatyö – Kouvolan kaupunki. Kohteet on merkitty maastoon info-kylteillä.

Vieraslajien torjuntavastuu yksityismailla

Vieraslajeja koskevan lain mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin  hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi. Kaupungin torjuntatoimet eivät ulotu yksityismaille, vaan havaitusta vieraslajiesiintymästä lähetetään maanomistajalle kirje, jossa ohjeistetaan torjunnasta.

Lisätietoa vieraslajeista, lainsäädännöstä, sekä ohjeita torjuntaan ja miten havainnoista ilmoitetaan löytyy kaupungin verkkosivulta www.kouvolanluonto.fi sekä vieraslajit.fi.

Lisätiedot:

Kouvolan kaupungin ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, timo.martikainen(a)kouvola.fi, 020 615 67 55 (kaupungin vieraslajitorjunta yleisesti)

Nopest Oy Petri Metsälä, petri.metsala(a)nopest.fi, 045 662 0160 (jättiputken torjunnan käytännön toimet) Ympäristönhoitaja Pauliina Klemola, pauliina.klemola@kouvola.fi, p. 020 615 7088 (jättipalsami, soolotalkoot)

Sivun alkuun