EU-vaalit käsillä – suuri vaikutus kuntiin

Äänestäjä kirjoittamassa äänestyslipukkeeseen. Näkyvissä kädet, kynä ja valkoinen lipuke.

Europarlamenttivaaleilla on kunnille suuri merkitys. Lainsäädäntöä luodaan EU:ssa pitkälti kunnille ja sitä kautta kunnissa asuville ihmisille. Kunnissa toimeenpannaan myös merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. Käytä siis ääntäsi. Ennakkoäänestys käynnistyy 29.5.2024. 

EU-vaaleissa määritellään suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määritellään kuntien suuntaa – siksi EU-vaalit ovat kuntavaalit. EU-vaalien varsinainen vaalipäivä Suomessa on sunnuntaina 9.6.2024.

Vaalien ennakkoäänestysaika on 29.5.–4.6.2024. Äänestää voi ennakkoäänestysaikana missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa valitsemassaan kunnassa. Kouvolassa on 12 ennakkoäänestyspaikkaa ja kiertävä äänestysbussi.

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa.

Europarlamenttivaaleissa annetut äänet lasketaan ensivaiheessa vaalipiirikohtaisesti, minkä jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kuntaliiton tuoreen selvityksen mukaan 45 % kuntien asioista juontaa juurensa EU:hun. Esimerkiksi Helsingissä eniten EU-kytköksiä on kaupunkiympäristön toimialalla. Tyypillinen päätösasia, jolla on suora yhteys EU-säädöksiin, on hankintapäätös tai kaavoituspäätös.

Kartoitus osoittaa konkreettisesti, miten moninaisia paikallishallinnon, kansallisen päätöksenteon ja EU-lainsäädännön yhteydet ovat. EU-säädökset luovat yhdessä kansallisen lainsäädännön kanssa kehykset itsehallinnollisten kuntien toiminnalle, mutta avaavat myös uusia mahdollisuuksia kehittää paikallista toimintaa.

Lisätietoa EU-vaaleista:
www.kouvola.fi/europarlamenttivaalit
www.vaalit.fi/europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit toimitetaan vuonna 2024 siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Vaali järjestetään joka viides vuosi. Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä.

Sivun alkuun