“Ei tämä tämän kummempaa ole”

Kaksi henkilöä katsoo kameraa. Heidän edessä pöydällä on erilaisia digiopetusvälineitä ja -laitteita.

Digilainaamot ja -tutorit jalkauttavat Kouvolan digiosaamisen suunnitelmaa peruskouluihin.

Suomi tietoyhteiskunnaksi vuonna 1996 oli ensimmäinen tietotekniikka-aiheinen koulutukseni, kertoo luokanopettaja Marko Ursin Vahteron koulusta. ”Se pidettiin Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa.”

Lea Olli, Ursinin kollega Mansikkamäen koulusta, pääsi tieto- ja viestintätekniikan kurssien makuun hieman myöhemmin.

”Minulla ensimmäinen oli Heinolassa opettajien kurssikeskuksessa vuonna 1997 ”TVT:n vinkkilaari luokille 0–4”, Olli sanoo. ” Rupesin heti käyttämään kaikkia vinkkejä Korian koulussa. Siellä oli atk-luokka. Sieltä jäi se ajatus, että ei tämä tämän kummempaa ole.”

Nyt Ursin ja Olli vastaavat Kouvolan peruskoulujen digilainaamojen ja digitutoreiden toiminnasta. Toiminta liittyy Kouvolan kaupungin digiosaamisen suunnitelmaan, joka hyväksyttiin marraskuussa 2021. Tavoitteena on edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten digiosaamista.

Googlen yhteisötuen avulla perustettiin kolme lainaamoa

Digilainaamoista opettajat saavat käyttöönsä laitteita, joita ei voida hankkia joka kouluun. Niitä ovat esimerkiksi Sphero-älypallot, BBC Micro Bit -kehitysalustat ja 3D-tulostin.

Oppilaat suunnittelevat 3D-tulosteita Tinkercad-nimisellä ohjelmalla. Kaikkia suunnitelmia ei tarvitse tulostaa, sillä jo pelkkä suunnittelu edistää oppimista.

Marko Ursinin mukaan uudenlainen opiskelu on auttanut oppilaita löytämään itsestään uusia vahvuuksia. ”Jotkut suunnittelevat simultaanisti omaa työtä ja neuvovat toisia,” hän sanoo. ”Ei siellä opettajan tarvitse koko ajan häärätä. Vertaisoppimista tapahtuu koko ajan.”

Alun perin digilainaamoja oli Kouvolassa vain yksi, Mansikkamäen koulussa. Hakukoneyhtiön Googlen myöntämän tuen avulla lainaamoja voitiin perustaa kolme lisää.

Google myöntää yhteisötukea “hankkeille, joilla on suora vaikutus Googlen palvelinkeskuksen alueen yhteisöön”. Yhtiön yksi palvelinkeskus sijaitsee Haminassa.

Jotkut käyttävät paljon, jotkut eivät ollenkaan

Nyt digilainaamoja on Mansikkamäen lisäksi eri puolilla kaupunkia: Myllykosken yhtenäiskoulussa, Valkealan yhtenäiskoulun alakoulussa ja Keskustan koulussa Kuusankoskella.

Digitutoreita on Kouvolan peruskouluissa kaikkiaan 31. Tutorit ovat opettajia, joiden tehtävä on “jalkauttaa digiosaamisen suunnitelmaa, edistää sen toteutumista”.

”Yksi tärkeä keino on, että digitutor voi mennä luokkaan opettamaan oppilaita ja erityisesti sitä kollegaa,” Lea Olli sanoo. ”Digitutoreilla on säännöllisiä tapahtumia, ja me koulutamme toinen toisiamme.”

Vaikka digilainaamojen verkosto on kattava, sitä käytetään vaihtelevasti. ”Jotkut koulut käyttävät paljon, jotkut eivät ollenkaan, ”Marko Ursin sanoo. ”Lainaamojen tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä ole täysin hyödynnetty.”

Artikkeli on julkaistu ensimmäinen kerran 16.10.2022 ilmestyneessä Kouvolan asukastiedotuslehdessä 2/2022. Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessa tiedotuslehden sähköisestä versiosta, joka löytyy Kouvolan kaupungin verkkosivulta kouvola.fi/julkaisut.

Lisätietoa Kouvolan kaupungin digiosaamisen suunnitelmasta: Uudella digisuunnitelmalla on tärkeä rooli kouvolalaisen lapsen, nuoren ja aikuisen elämässä – Kouvolan kaupunki

Sivun alkuun