Asukkaat tyytyväisiä jätehuoltoon Kouvolassa

Kouvolassa tehdään asukkaiden mielestä Suomen parasta jätehuoltoa. Tämä selvisi tutkimuksessa, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiin palveluihin. Myös auraukseen oltiin tyytyväisiä.

Jäteauto

FCG-konsulttitoimiston toteuttaman valtakunnallisen yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimuksen tulokset vuodelta 2020 ovat valmistuneet.

Kouvolassa kyselyn otoskoko oli tänä vuonna 1 500 asukasta ja vas­taa­jia oli yhteensä 386 (26 %). Vuonna 2019 vastausprosentti oli 36 % sa­mal­la otoskoolla.

Raportissa jaotellaan tulokset katuja, puistoja, jätehuoltoa, katuvalaistusta, vesi- ja viemärihuoltoa, liikuntapaikkoja sekä palo- ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Kaikki asteikot ovat välillä 1-5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista. Kouvolassa asuminen ja ympäristö -toimialaan kuuluvat kohteet saavat asukkailta keskiarvon 3,49 (vuonna 2019 3,63).

Jätehuoltoon tyytyväisimmät asukkaat Kouvolassa

Parhaimmat arvosanat saatiin jälleen jätehuollosta (keskiarvo 4,12). Parhaimman yksittäisen arvosanan Kouvolassa saa edelleen paperin keruupisteiden sijainti (arvosana 4,38). Tulosten mukaan jätehuoltoon ollaan kokonaisuutena tyytyväisimpiä nimenomaan ja edelleen Kouvolassa.

Tyytyväisyys lumen auraukseen lisääntyi

Tuloksissa ei ollut montaa merkittävää muutosta aiempaan kyselyyn toimialan toimintojen osalta. 

Selkeimmät muutokset kyselyssä kohdistuivat lumen auraukseen sekä asuntokaduilla (muutos +0,2 pistettä) että keskustaan johtavilla pääkaduilla (+0,16).

Liitteet:

Yhdyskuntatekniset palvelut 2020, kyselytutkimuksen tulokset (koko raportti)

Tuloksista tehty alueellinen tulosten vertailu Kouvolan sisällä

Lisätietoja:

Kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun