Asukasilta 15.1.2024 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon uudistamisesta Pohjois-Valkealassa

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kesäkuussa 2023, että Pohjois-Valkealaan rakennetaan pienten lasten talo ja hanke lisätään vuoden 2024 investointipäätökseen. Muuttuneen taloustilanteen vuoksi Pohjois-Valkealan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon uudistamista tarkastellaan uudelleen.

Kouluverkkoratkaisujen taustalla on merkittävä syntyvyyden alentuminen. Tämä vaikuttaa koko kaupungin perusopetuksen koulujen opetusryhmiin. Pohjois-Valkealan alueella syntyi vuonna 2023 kolme lasta. Vuodesta 2025 kaupungin tulorahoitus heikentyy merkittävästi. Vuoden 2024 talousarvion päätöksenteon yhteydessä kaupunginvaltuusto asetti vaatimuksen miljoonan euron lisäsäästöstä. Kasvatuksen ja opetuksen palvelun osuus säästöistä on 0,25 miljoonaa euroa.

Muuttuneesta oppilasennusteesta ja taloustilanteesta johtuen kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee uudelleen Pohjois-Valkealan varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen eri järjestämisvaihtoehtoja 24.1.2024.

Kuntalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa järjestämisvaihtoehtoihin ennen asian käsittelyä. Asukasilta järjestetään Kääpälän koululla 15.1.2024 klo 18.00 (Töröntie 2, 46140 Vekaranjärvi).

Tilaisuudessa esitellään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkomuutosta ja kuullaan kuntalaisia eri vaihtoehdoista kasvatuksen ja opetuksen järjestämiseksi Pohjois-Valkealassa muuttuneessa taloustilanteessa.

Tilaisuuden avaa kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan. Palveluverkkouudistusta koskeviin kysymyksiin vastaavat kasvatuksen ja opetuksen viranhaltijat.

Kaupungin verkkosivulla Talous tasapainoon – tulevaisuuden palveluverkkoa rakentamassa kerrotaan tarkemmin palveluverkkouudistuksista ja niiden taustoista.

Lisätietoa:

Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh 020 615 3831, vesa.toikka@kouvola.fi

Opetuspalvelupäällikkö Johanna Lindstedt, puh 020 615 7173, johanna@lindstedt@kouvola.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh 020615 7224, helena.kuusisto@kouvola.fi

Sivun alkuun