Anjalassa ja Inkeroisissa virkistäydytään luontopoluilla ja halutaan kehittää paikallisia ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia entisestään 

Kolme tyttöä juoksee metsässä.

Anjalan-Inkeroisten aktiivipuiston kehittämiskyselyyn saatiin 125 arvokasta vastausta alueen kehittämisen pohjaksi. Tulevaisuuden visiossa aktiivipuistot tarjoavat kaikille avoimet ja maksuttomat liikuntapaikat muiden liikuntapalveluiden ohessa eri puolilla Kouvolaa.

Kouvolan kaupunki toteutti karttapohjaisen kyselyn koskien Anjalan ja Inkeroisten taajamien alueilla sijaitsevia liikuntapaikkoja ja virkistysalueita. Kyselyn avulla saatiin kerättyä asukkaiden mielipiteitä alueen nykytilanteesta ja kehittämiskohteista sekä ideoita alueelle sopivista uusista toiminnoista. Alueelle tullaan laatimaan vuoden 2023 aikana kehittämissuunnitelma, joka nivoo yhteen kaikki alueen nykyiset toiminnot ja tulevaisuuden visiot. 

Kyselyllä kartoitettiin muun muassa yleisimmin käytettyjä reittejä, joista vastausten mukaan moni sijoittui luonto- ja kuntopoluille tai muodosti alueella rengasreitin. Myös kevyen liikenteen väyliä ja opasteita sekä pysäköintiä koskevia ajatuksia nousi esiin. Vastausten perusteella alueen liikuntapaikkoja hyödynnetään laajasti ja niiden kunnossapitoa ja siisteyttä arvostetaan

Asukkailta huomionarvoisia kehittämisehdotuksia

Kyselyyn vastanneilta saatiin kehittämisideoita monipuolisesti, aina luontopolkujen opasteiden kunnostamisesta uusiin palloilukenttiin ja skeittiparkkeihin. Toiveita esitettiin entisen koulun alueen kehittämisestä sekä opistonpuiston ja joen rannan laajemmasta hyödyntämisestä. Alueelle toivottiin myös koirapuistoa, pyöräilyreittejä, kuntoportaita ja uimapaikkaa. Leikkipaikkojen osalta esiin nousi toiveita niiden päivityksestä sekä erityisesti isommillekin lapsille sopivista, esimerkiksi parkouriin ja kiipeilyyn soveltuvista välineistä.  

Kyselyn kommentit olivat enimmäkseen positiivisia ja kannustavia sekä sisälsivät varteenotettavia kehitysehdotuksia. Vastauksia käytetään apuna alueen suunnittelussa osana Kouvolan liikuntapaikkaverkon kehittämistä. 

Uudet kyselyt auki kolmelle alueelle  

Seuraavaksi Kaupunki haluaa kuulla Korian, Elimäen ja Jaalan asukkaiden ajatuksia paikallisista ulkoilu- ja liikuntapaikoista. Kyselyt ovat auki toukokuun loppuun 31.5.2023 asti ja ne löytyvät Kouvolan kaupungin verkkosivuilta www.kouvola.fi/kyselyt. Kyselyihin toivotaan kaiken ikäisten asukkaiden vastauksia ja asukasnäkökulmaa, sillä jokainen alue on yksilöllinen ja suunnittelu tapahtuu alueiden ehdoilla

Lisätietoja:

Anjala-Inkeroisten kyselyn yhteenvetoraporttiin voit tutustua tästä: Yhteenveto vastauksista (pdf 12 Mt)

Kysely ja kaavoitus: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi, 020 615 7404 

Aktiivipuistomalli ja liikuntapalvelut: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi, 020 615 8228 

www.kouvola.fi/aktiivipuistot

Sivun alkuun