Aluetoimintaa yhdessä

Aluetoimikuntien puheenjohtajat

Aluetoimikuntien puheenjohtajien ja kaupungin virkamiesten kanssa käytiin keskustelua aluetoimikuntien ja kaupungin roolista, jatkotoimenpiteistä, vuoden 2020 toiminnan raameista ja päätettiin järjestää aluetoimikuntien ja kaupungin yhteinen ideointityöpaja maaliskuussa.

Yhteistyötä on tehty alueilla ja alueiden välillä
Alueilla on järjestetty talkoita, tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia sekä annettu lausuntoja esim. hyvinvointiohjelmasta ja palveluverkosta.

Aluetoimikunta osallistui Pestoomarkkinoille ja tapahtumassa tavattiin runsaasti väkeä. Ihmiset olivat kiinnostuneita aluetoiminnasta.
Korian aseman seudun vaarallisuus (junaradalla oli havaittu lapsia leikkimässä) tuotiin esille ja sai laajaa huomiota. Asiasta lähetettiin aluetoimikunnan lausunto viranomaisille turvallisuusehdotuksineen, kertoi Ilkka Tirkkonen

Joitakin hankkeita on käynnistetty, esim. Valkealan tekoäly ja robotiikkahanke. Kääpälän koulun robotiikan kerhoon on osallistujia tullut kauempaakin, totesi Petri Reunanen.

Alueilla on tehty pieniä, mutta asukkaiden kannalta merkityksellisiä korjaustoimenpiteitä, esim. seurojentalojen korjauksia, frisbeeradan rakentamista, liikennepuiston huoltorakennuksen maalausta ym.

Kaupungin nuorten työpajan ja taideklubin kanssa on tehty yhteistyötä. Yhteistyö mahdollisti liikennepuiston huoltorakennuksen grafiittien maalaustapahtuman, jossa oli 80 henkeä ja urheiluseurojen maskotit, kertoi keskusta-alueen varapuheenjohtaja Katriina Vesala.

Asukkaat mukana kehittämisessä
Kouvolan kehittämiseksi on ideoitu asukkaiden, yrittäjien, nuorten, yhdistysten ja kaupungin viranomaisten kanssa.

Kukin toimikunnan jäsen on haastatellut omia sidosryhmiään. Haastatteluista on koottu palautteita, kommentteja ja ideoita, totesi Leena Elojärvi.

Aluetoimikunnat ovat myös ideoineet tulevaisuuden monipalvelupisteitä. Paraikaa laaditaan toimintasuunnitelmaa ja budjettia vuodelle 2020.

Anjalankosken alueella on tavattu asukkaita ja verkostoiduttu laajasti eri toimijoiden kanssa, totesi Elina Porkka.

Aluetoimikuntien viestintäkanavat
Aluetoimikunnat löytyvät facebookista, jossa jokaisella aluetoimikunnalla on omat sivut. Kaupungin nettisivuilla aluetoimikunnille voi myös lähettää kehittämisideoita.


Taustaa
Kouvola muodostuu useammasta omaleimaisesta alueesta, joka on Kouvolan rikkaus. Alueilla on aktiivista yhdistystoimintaa, ja kannatusryhmiä. Aluetoiminnalla kaupunki pyrkii asukkaiden tarpeiden parempaan huomioimiseen ja yhteistyöhön koko kaupungin hyväksi. Palvelumallin mukainen aluetoiminta käynnistyi Anjalankosken ja Valkealan alueilla syksyllä 2018. Elimäki-Korian, Kouvolan keskusta-alueen ja Kuusankoski-Jaalan aluetoiminta alkoi kesällä 2019. Toiminta on tarkoitettu kaikille asukkaille. Yhdessä kylätilaisuudessa todettiin: ”Ihmiset pitäisi saada huomaamaan, että asioihin voidaan vaikuttaa.”


Aluetoimikunta
Aluetoimikunta on alueen asukkaista nimetty ryhmä, joka osallistuu alueen kehittämiseen. Aluetoimikunta toimii kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston alaisuudessa (raportointi), ei ole kuntalain mukainen kunnan toimielin. Toimikausi on tulevaisuusjaoston toimikausi. Kaupunginvaltuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus aluetoimikuntien kokouksissa.

Lisätietoja:
Aluetoimikuntien puheenjohtajat
Anjalankoski: Elina Porkka, porkka.elina(a)gmail.com
Elimäki: Ilkka Tirkkonen, ilkka.tirkkonen(a)pp3.inet.fi
Valkeala: Petri Reunanen, petri(a)bussimatkatoimisto.fi
Keskusta-alue: Jari Horppu, jari.horppu(a)live.com
Kuusankoski-Jaala: Leena Elojärvi, leena.elojarvi(a)gmail.com

Sivun alkuun