3. luokkalaisten ajankohtaiset A2-kielivalinnat

Lapsi punaisessa paidassa istuu tuolilla ja katsoo edessään olevaa oppikirjaa. Reppu roikkuu tuolin selkänojalla.

A2-kieliopinnot alkavat 4. luokalla ja kestävät 9. luokkaan asti. Kouvolassa tarjotaan perusopetuksessa A2-kielen vaihtoehtoina saksaa, ranskaa ja venäjää kaksi tuntia viikossa. Vapaaehtoiseen A2-kieliryhmään voi hakea 22.1.-11.2.2024.

Alakoulussa aloitettu A2-kieli antaa hyvän pohjan muiden kielien opiskeluun perusopetuksessa ja sen jälkeen, sekä tutustuttaa oppilaan erilaisiin kulttuureihin. A2-kielen opiskelu ei vaadi erityistä kielellistä lahjakkuutta, eikä vanhempien tarvitse itse osata kyseistä kieltä.

Avainasemassa uuden kielen opettelussa ovat lapsen oma motivaatio ja ahkera opiskelu, sillä valinta on sitova koko perusopetuksen ajan. Oppilaalle tulee 4.–7. luokalla lukujärjestykseen kaksi viikkotuntia lisää. 8. ja 9. luokalla A2-tunnit sisältyvät valinnaisaineisiin, eikä viikkotuntimäärä lisäänny.

Koska valinnalla on vaikutusta pitkälle lapsen tulevaisuuteen, on vanhempien hyvä tehdä se yhdessä lapsen kanssa. Neuvoja valintaan voi kysyä luokanopettajalta ja kieltenopettajalta.

Kouvolan perusopetuksessa muodostuu yleensä vuosittain 6–8 kieliryhmää. Saksa on ollut viime vuosina kielistä suosituin. ”Nyt kannustamme hakemaan ja edistämään lapsen tulevaisuutta monipuolisella kieliosaamisella,” sanoo asiakasvastaava Sari Keskinen. ”Kouvolassa opettajat pyrkivät toiminnallisiin opetusmenetelmiin, jotta ilo ja motivaatio kielenoppimiseen löytyy ja säilyy.”

A2-kielihaku Wilman kautta 11.2. mennessä

A2-kieliryhmä aloitetaan, jos vähintään 15 oppilasta valitsee kyseisen kielen. Oppilaita voidaan yhdistää riittävän ryhmäkoon saavuttamiseksi.

Kielivalinta tehdään 22.1.-11.2.2024 Wilman verkkosivun kautta kohdasta lomakkeet. Lomake näkyy Wilmassa ainoastaan 3. vuosiluokan oppilaiden huoltajille.

Hakuajan päättymisen jälkeen koulut selvittävät, onko heillä mahdollista muodostaa etäyhteyksin toteutettavia A2 kielen opetusryhmiä. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa oppilas on oppitunnin ajan koulullaan, mutta osallistuu valvotusti etäyhteydellä toisessa koulussa pidettävälle oppitunnille.

Mikäli kielivalinta toteutuu toisella koululla, huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuksista.

Kielipolku Kouvolassa

Kouvolan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vieraiden kielten opetus alkaa 1. luokalla ja vapaaehtoinen A2-kielten opiskelu 4. luokalla. Ruotsin kielen (B1-kieli) opiskelu alkaa kuudennella vuosiluokalla. Yläkoulun 8. luokalle oppilas voi valita B2-kieleksi ranskan, saksan tai venäjän, jos ryhmäkoko 15 oppilasta täyttyy.

Kieliohjelman laajentamista nykyisestä käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa joulukuussa 2023. Käsittelyn pohjana oli arvio laajentamisen vaikutuksista lapsiin, henkilöstöön ja kuntatalouteen, ja siihen sisältyi mm. huoltajille ja 3.–8. luokan oppilaille tehty kysely kieliohjelmasta. Arvioinnin perusteella lautakunta ei nykyisessä taloustilanteessa muuttanut kielten valikoimaa. Kokouksen pöytäkirja Dynasty tietopalvelussa.

Lisätietoa: Kieliohjelma – Kouvolan kaupunki

Sivun alkuun