Kouvola RRT –hankkeen uutiskirje on ilmestynyt – terminaali valmistuu tänä vuonna

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin mittava asvaltointiurakka on käynnistynyt pitkien lastausraiteiden vierestä.

Hankkeen tuore uutiskirje kertoo kuulumiset RRT:n etenemisestä. Käsillä on vilkas vuosi, kun maarakennustöistä on edetty: terminaaliraiteet alkavat valmistua ja asfaltointi on päässyt vauhtiin.

Lue uutiskirje tästä

Kouvolan logistiikkakeskus laajenee, kun yhdistetyt kuljetukset mahdollistava Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali valmistuu vuoden loppuun mennessä. Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama vahvistaa Kouvolan roolia kansallisen ja kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksena. Kouvola RRT monipuolistaa koko Suomen logistisia mahdollisuuksia ja tukee rahtiliikenteen vihreää siirtymää. Pitkät lastausraiteet mahdollistavat jopa 1 100 m pitkien junien tehokkaan lastauksen tai usean lyhyemmän junan käsittelyn samanaikaisesti.

RRT:n ansiosta myös toimijat, joilla ei ole raideyhteyttä voivat kuljettaa lasteja rautateitse. Terminaali toimii open access -periaatteella: yhteydet, kapasiteetti ja tarvittavat palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien toimijoiden käytettävissä. Terminaalin ja sen alueiden hallinnoinnista, toimintaedellytyksien kehityksestä sekä palveluiden tuottamisesta vastaa Railgate Finland Oy.

Vallitseva maailmanpoliittinen tilanne on haasteellinen, mutta logistiikka-ala elää ja RRT vastaa muuttuviin tarpeisiin. Uusia mahdollisuuksia on mm. kotimaan liikenteessä.

Tontteja radan läheisyydestä

Kouvolan kaupunki kaavoittaa logistiikka- ja yritysalueita, jotka mahdollistavat yritysten sijoittumisen terminaalialueen läheisyyteen. Tontit sijaitsevat radan läheisyydessä pääteiden solmukohdassa erinomaisten liikenneyhteyksien päässä.

Uusi reaaliaikainen karttapalvelu näyttää tonttitarjonnan koko Kouvolan logistiikkakeskuksen alueella reaaliajassa Sen tavoitteena on markkinoida koko Teholan logistiikka-aluetta ja siellä vapaana olevia tontteja sekä uusia valmistuvia tontteja. Se vahvistaa myös Kouvolan logistiikkatoimialan vetovoimaisuutta brändäämällä aluetta kokonaisuutena.

Tutustu karttapalveluun ja logistiikkatonttien tarjontaan

Kouvolan kaupunki investoi rautatielogistiikkaan rakentamalla puitteita ja infrastruktuuria rautatielogistiikalle. Suomen ainoan Euroopan liikenteen TEN-T ydinverkolle sijoittuvan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Toimintaa operoi Kouvolan kaupungin omistama hallinnointiyhtiö Railgate Finland satamayhtiön tavoin.

Lisätietoa hankkeesta verkkosivuiltamme kouvola.fi/rrt

Sivun alkuun