Jos harjoitat tiettyä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, toiminta täytyy rekisteröidä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröintiä vaativia toimintoja ovat mm.

  • asfalttiasemat
  • betoniasemat ja betonituotetehtaat
  • keskisuuret energiantuotantolaitokset
  • polttonesteiden jakeluasemat
  • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat

Jätä rekisteröinti-ilmoitus energiantuotantolaitoksen toiminnasta viimeistään 30 päivää ja muusta toiminnasta viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Tietoa rekisteröitävistä toiminnoista ja ilmoituksen käsittelystä sekä lomakkeita rekisteröinti-ilmoituksen tekemiseen löydät ympäristöhallinnon sivuilta (ymparisto.fi).

Toiminnan rekisteröinnistä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (pdf, 233 kt) mukainen maksu.

Päivitetty 31.3.2023

Sivun alkuun