Jos harjoitat tiettyjä vähäistä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia toimintoja, täytyy toiminnasta tehdä ilmoitus. Tee ilmoitus vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Lisätietoja ilmoituksenvaraisista toiminnoista sekä ilmoituslomakkeet löydät ympäristöhallinnon sivuilta (ymparisto.fi).

Ilmoituksen käsittelyä ei ole vielä lisätty Kouvolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Ennen taksamuutosta ilmoituksen käsittelyhinta määräytyy käytettyjen tuntien ja tuntitaksan perusteella.

Päivitetty 4.10.2021

Sivun alkuun