Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan aina ympäristölupa.

  • Pienempien laitosten ja toimintojen ympäristöluvat käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
  • Suurten laitosten luvat ja useamman kunnan alueelle ulottuvat hankkeet käsittelee aluehallintovirasto.

Lomakkeita ympäristöluvan hakemiseksi ja lisätietoja hakemuksen käsittelystä saa ympäristöhallinnon sivuilta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemästä ympäristöluvasta peritään taksan mukainen maksu.

Päivitetty 12.6.2019