Virkistysuimalan ennakkovaikutusten arvioinnissa vertaillaan eri sijaintivaihtoehtoja

Kouvolaan tulevan uuden virkistysuimalan sijaintia pohditaan parhaillaan. Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää virkistysuimalan sijaintiesityksestä kaupunginhallitukselle 19.5. kokouksessaan virkistysuimalan ohjausryhmän ehdotuksen pohjalta. Ohjausryhmän esitys lautakunnalle annetaan 12.5. mennessä. Esitys perustuu laajaan sijaintivaihtoehtojen vertailuun ja vaikutusten arviointiin.

Pohdinta Kouvolan tulevan virkistysuimahallin paikasta tiivistyy. Mahdollisiksi sijaintivaihtoehdoiksi on rajattu nyt kuusi paikkaa: Matkakeskus, Marjoniemi, Keskustan urheilupuisto, Tervakangas, Halkotori sekä Kuusankosken urheilupuisto.

− Vaihtoehtojen vertailua ja vaikutusten arviointia tehdään, jotta tuleva päätöksenteko pohjaisi tutkittuun tietoon. Eri vaihtoehtoja on vertailtu mahdollisimman laajasti eri näkökulmista. Arvioinnissa näkyy myös asukasnäkökulma. Arviointi pohjaa tammikuussa tehdyssä kyselyssä esiin nousseisiin, kuntalaisten tärkeänä pitämiin asioihin. Asukkaiden tärkeiksi kokemat asiat saavat vertailussa painotetusti pisteitä, kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä kertoo.

Arvioinnin kohteena ovat niin saavutettavuus, toteutettavuus, ympäristövaikutukset, synergiaedut kuin kustannukset. Vaikutuksia puolestaan tarkastellaan kuntalaisen, lasten ja nuorten, ympäristön, organisaation ja henkilöstön, yritysten, tapahtumien sekä kaupunkistrategian näkökulmasta.

Saavutettavuuden arviointi keskittyy joukkoliikenteeseen, kevyeen liikenteeseen, pysäköintiin ja ajoneuvoliikenteeseen.

Toteutettavuutta koskien arvioidaan muun muassa tarpeita kaavamuutoksiin, tontin pinta-alaa, perustamisolosuhteita sekä toteutusaikataulua.

Ympäristövaikutusten arviointi pureutuu sijaintien hiilijalanjälkeen, päästöihin ja vaihtoehtoisen energian käytön mahdollisuuteen.

Synergiaetujen osalta katsotaan, miten koulut, kaupalliset ja hyvinvointipalvelut sekä liikuntapalvelut sijoittuvat suhteessa eri sijaintivaihtoehtoihin.

− Lopullista sijaintipaikkaa valittaessa tulee sijaintia arvioida useista eri näkökulmista. Periaatteessa kaikki tarkastellut vaihtoehdot soveltuvat sijaintipaikaksi. Sijaintipaikkaa päätettäessä tulee huomioida myös muut käynnissä olevat palveluverkkomuutokset, Niilo-Rämä sanoo.

Lisätiedot:

Sinikka Rouvari, virkistysuimalan ohjausryhmän puheenjohtaja, puh. 045 316 0099
Jukka Nyberg, virkistysuimalan ohjausryhmän varapuheenjohtaja, puh. 050 312 0465
Vesa Toikka, liikunta- ja kulttuurijohtaja, puh. 020 615 3831

Sivun alkuun