Kotoutumisen edistäminen

Kouvolan kaupungilla on sopimus pakolaisten vastaanotosta
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.
Kunnassa on kotouttamisohjelma.
Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista Kouvolaan.
Toinen ohjelman tavoite on parantaa väestösuhteita.
Ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Ohjelman nimi on Kaikkien Kouvola 2019 – 2022, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma.

Maahanmuuttoasioiden neuvosto

Kouvolassa toimii maahanmuuttoasioiden neuvosto.
Neuvosto seuraa kotouttamisohjelman toteutusta.
Neuvostoon kuuluu viranomaisia, yhdistyksiä,
ev.lut. seurakunnan edustaja ja maahanmuuttajia.
Neuvoston jäsenistä päättää kaupunginhallitus.

Päivitetty 20.5.2019