Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma luo pohjaa maahanmuuttajien kotouttamistyölle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.3. Kaikkien Kouvola 2019–2022 Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman monivaiheisen keskustelun ja äänestyksien jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös yksimielisesti muutosesityksen, että Kouvolan kaupunki edellyttää maahanmuuttajilta myös omaa vastuuta kotoutumisestaan ja sitoutumista toimenpiteisiin sekä toimenpidealoitteen, että Kouvolan kaupunki käy eduskunnan tarkistusvaliokunnan mietinnön ponnet läpi toteuttaakseen niiden edellyttämät toimet siltä osin kuin ne kaupungin toimenkuvaan kuuluvat.

Kaikkien Kouvola 2019–2022 on kaupungin uusi lakisääteinen kotouttamisohjelma, joka on sidottu kaupungin strategiaan Hyvinvointiohjelman alle. Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma korvaa Monikulttuurisuusohjelman ja jatkaa sen aloittamaa kehitystyötä.

Kaikkien Kouvola 2019–2022 monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman kolme päätavoitetta ovat maahanmuuttajataustaisen väestön hyvän ja aktiivisen arjen mahdollistaminen, kaupungin henkilöstön monikulttuurisuustaitojen lisääminen sekä hyvien väestösuhteiden edistäminen.

Suunnitelmaa toteutetaan kolmen kärjen kautta

Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma luo pohjaa maahanmuuttajien kotouttamistyölle ja kaupungin valtiolta saamille korvauksille pakolaisten vastaanottamisesta. Sitä on rakennettu laajan verkoston voimin vuoden 2018 aikana.

Monikulttuurisuustyön kehittämisen kärjet vuosille 2019–2022 ovat maahanmuuttajien työllisyystilanteen parantaminen, henkilöstökoulutuspaketin kasaaminen monikulttuurisuuteen liittyvistä tiedoista ja taidoista sekä tukihenkilö- ja vertaistukihenkilötoiminnan koordinointi kunnan alueella.

– Kevään 2019 aikana teemme laajaa verkostoyhteistyötä kotoutumisen edistämiseksi ja aloitamme kaupungin henkilöstölle suunnattavan koulutuspaketin suunnittelua. Työ on jo hyvässä vauhdissa. Olen tyytyväinen yhteiskunnallisen keskustelun lisääntymisestä ja laajentumisesta kotouttamiseen liittyen. Onnistunut maahanmuuttajien kotouttaminen osataan jo nähdä elinvoimaa ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä, toteaa maahanmuuttokoordinaattori Tuija Väyrynen.

Ohjelmaa toteutetaan pääasiallisesti osana peruspalveluita, monikulttuurisuuteen liittyvät asiat palvelussa huomioiden. Lisäksi järjestetään tarvittavassa määrin kotoutumista tukevia toimia.

Työssä korostuu verkostomainen työskentelytapa, jossa kunta, kuntalaiset ja järjestöt toimivat yhdessä kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. Suunnitelman päämäärät yhtyvät Kouvolan kaupungin strategian päämääriin luoda yhdessä turvallinen ja viihtyisä kaupunki. Suunnitelman on tarkoitus edistää hyvää ja osallistavaa me-henkeä.

Kaikkien Kouvola 2019–2022 Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma

Lisätietoja:
maahanmuuttokoordinaattori Tuija Väyrynen, puh. 020 615 8530, tuija.vayrynen(a)kouvola.fi
yhteisöpalveluiden päällikkö Anne Eriksson, puh. 020 615 8492, anne.eriksson(a)kouvola.fi

Sivun alkuun