Tee vesialueen koneellisesta ruoppauksesta ilmoitus ELY-keskukseen aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.ahtp.fi). Valitse palvelusta ensin ympäristöasioiden rekisteröinti- ja ilmoituspalvelu ja sen jälkeen ruoppaus- ja niittoilmoitus. Ilmoituksen tekeminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

  • Jätä ilmoitus viimeistään 30 päivää ennen suunniteltua ruoppausajankohtaa.
  • Liitä ruoppausilmoitukseen rajanaapureiden suostumukset. Lomake löytyy vesi.fi-sivuston aineistopankista.

Ruoppausilmoituksen käsittely ei maksa mitään.Päivitetty 16.2.2024

Sivun alkuun