Tee vesialueen koneellisesta ruoppauksesta ilmoitus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

  • Jätä ilmoitus viimeistään 30 päivää ennen suunniteltua ruoppausajankohtaa.
  • Liitä ruoppausilmoitukseen rajanaapureiden suostumukset.

Ruoppausilmoituksen käsittely ei maksa mitään.Päivitetty 27.2.2019