Kouvolassa on käynnissä perusopetuksen uudistaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Perusopetusta halutaan kehittää oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyttöiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. Raskasta erityistä tukea pyritään keventämään ja tehostamaan. Kehittämistyötä on tehty verkostomaisesti yhdessä.

Kaupunki on jaettu viiteen perhekeskusalueeseen (Kuusankoski-Jaala, Valkeala, Keskusta, Elimäki-Koria ja Inkeroinen-Myllykoski). Perusopetuksen uudistamistyötä on tehty samojen aluejakojen mukaan.

Erityinen tuki uudella tavalla

Tulevaisuudessa erityinen tuki suunnitellaan toteutettavaksi uudella tavalla. Erityisen vaativa tuki keskitettäisiin keskustaan ja jokaisella perhekeskusalueella toimisi alueellinen vaativan tuen osaamiskeskus. Kevyemmät tukiratkaisut tarjotaan koulukohtaisesti kuten tähänkin asti. Tällaisella rakenteella saadaan kevennettyä erityisesti raskaamman tuen järjestämistä ja keskittämään osaamista. Ykkösasia on turvata lapsen tarvitsema tuki ja yhtenäinen koulupolku.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta

Tulevaisuudessa esiopetuksen ja ensimmäisten luokkien opetuksen raja hämärtyy. Ikää enemmän merkitsee lapsen koulukypsyys, kehittyminen ja taidot. Koulun aloittamisen kynnys madaltuu ja lapsi voi käydä koulua omatahtisesti ja edetä omien taitojensa mukaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistä suunnittelua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös lapsen lähipiirin kanssa.

Monikäyttöiset tilat palvelevat kaikkia kuntalaisia

Uudistyöhön sisältyy merkittävää uudisrakentamista sekä vanhojen, huonokuntoisten koulurakennusten sulkemisia. Uudet tilat tullaan rakentamaan pääosin monitoimitiloiksi, joihin voi sijoittua myös muita palveluja ja ne tarjoavat iltakäyttömahdollisuuksia eri toimijoille sekä liikunnan tarpeisiin. Myös järjestöt ja yhdistykset voivat hyödyntää tulevia tiloja.

Verkostoissa tehdään yhdessä

Kouvolassa kehittämistyötä on tehty moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti yhdessä. Työryhmissä on ollut mukana edustus kaupungin eri organisaatioista, oppilas- ja huoltajakyselyjen tuloksia on otettu huomioon ja työhön on osallistettu mm. nuorisovaltuusto ja eri yhteistyökumppaneita. Myös kasvatus- ja opetuslautakunta on tehnyt työtä rinnan virkamiesten kanssa.


Lisätietoja
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Kasvun ja tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, 020 615 6026
Palvelualueen esimies Maija Saksa, 020 615 8429
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kouluratkaisujen työstäminen on osa laajempaa, kymmenen vuotta kestävää opetuksen kehittämisprojektia. Kouluratkaisujen rinnalla pohditaan myös niiden vaikutuksia alueen asukkaille ja kaupungin muihin palveluihin sekä julkisen liikenteen tarpeeseen. Suunnitelmat etenevät syksyllä poliittiseen päätöksentekoon.

Päivitetty 24.7.2019

Sivun alkuun