Perusopetusta kehitetään oppilas edellä

Kouvolan perusopetusta halutaan kehittää oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyttöiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. Raskasta erityistä tukea pyritään keventämään ja tehostamaan. Perusopetuksen kehittämisen monialainen työ on edennyt väliraporttivaiheeseen, joka viedään lautakunnan käsittelyyn 19.6. Lopullinen raportti valmistuu elokuussa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Kouvolan kouluverkkoa uudistetaan 20 koulun mallilla. Kouvolan kaupungin perusopetus 2030 -väliraportissa esitetään toteuttamisohjelma kaupungin perusopetuksen uudistamiseksi kymmenen vuoden aikajänteellä.

Uudistustyö ei ole pelkkä kouluverkkoratkaisu, vaan sisältää linjauksia tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista, ottaa huomioon opetussuunnitelman vaatimukset, luontaiset lähikoulualueet, mutta myös vähenevät oppilasmäärät sekä tiukan talousraamin. Suunnittelutyötä on tehty perhekeskusalueittain (Kuusankoski-Jaala, Valkeala, Keskusta, Elimäki-Koria ja Inkeroinen-Myllykoski).

Monikäyttöiset tilat palvelevat kaikkia kuntalaisia

Työryhmän kaavailemaan uudistukseen sisältyy mittava investointi 9 uuden koulun rakentamiseksi. Uudisrakentamisen investointien kustannusarvio on 125 miljoonaa euroa ja se jakautuu kymmenelle vuodelle. Muiden uuden palveluverkon koulujen osalta selvitään korjausinvestoinneilla. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Valkealan, Anjalan ja Sarkolan koulut rakennetaan ensimmäiseksi.

Uudet tilat tullaan rakentamaan pääosin monitoimitiloiksi, joihin voi sijoittua myös muita palveluja ja ne tarjoavat iltakäyttömahdollisuuksia eri toimijoille sekä liikunnan tarpeisiin. Myös järjestöt ja yhdistykset voivat hyödyntää tulevia tiloja.

Kouluverkkoratkaisun uudet koulut ovat yhtenäiskouluja, joissa on opetusta 1-9 vuosiluokkaan. Matkalla 20 koulun malliin, yhdistetään valtuuston päätöksellä lakkautuvia huonokuntoisia pieniä kouluja alueen suurempiin kouluihin. Ensimmäisiksi yhdistettäviksi kouluiksi syksystä 2020 on kaavailtu Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan sekä Kaipiaisten kouluja. ”Kaipiaista lukuunottamatta nämä koulut ovat huonokuntoisia. Ne sijaitsevat suhteellisen lähellä suurempaa koulua, jossa on valmiiksi oppilaille tilaa”, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.

20 koulun malli Kouvolaan

Erityinen tuki uudella tavalla

Tulevaisuudessa erityinen tuki suunnitellaan toteutettavaksi uudella tavalla. Erityisen vaativa tuki keskitettäisiin keskustaan ja jokaisella perhekeskusalueella toimisi alueellinen vaativan tuen osaamiskeskus. Kevyemmät tukiratkaisut tarjotaan koulukohtaisesti kuten tähänkin asti. ”Tällaisella rakenteella saisimme kevennettyä erityisesti raskaamman tuen järjestämistä ja keskittämään osaamista. Ykkösasia on turvata lapsen tarvitsema tuki ja yhtenäinen koulupolku”, sanoo kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta

Tulevaisuudessa esiopetuksen ja ensimmäisten luokkien opetuksen raja hämärtyy. Ikää enemmän merkitsee lapsen koulukypsyys, kehittyminen ja taidot. Koulun aloittamisen kynnys madaltuu ja lapsi voi käydä koulua omatahtisesti ja edetä omien taitojensa mukaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistä suunnittelua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös lapsen lähipiirin kanssa.

Lisätietoja
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Kasvun ja tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, 020 615 6026
Palvelualueen esimies Maija Saksa, 020 615 8429
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kouvola uudistaa kouluverkkoaan 20 koulun kokoiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Uudistukseen tarvittavaa toteuttamisohjelmaa on valmistellut virkamiestyöryhmä yhdessä Kasvatus- ja opetuslautakunnan kanssa. Työtä on tehty myös verkostomaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Oppilas- ja huoltajakyselyjen tuloksia on otettu huomioon ja työhön on osallistettu mm. nuorisovaltuusto.

Kouluratkaisujen työstäminen on osa laajempaa, kymmenen vuotta kestävää opetuksen kehittämisprojektia. Kouluratkaisujen rinnalla pohditaan myös niiden vaikutuksia alueen asukkaille ja kaupungin muihin palveluihin sekä julkisen liikenteen tarpeeseen.

Sivun alkuun