Palvelu: Hallinto ja hankinnat

Vaalien ulkomainonta

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kaupunginhallitus päätti 3.4.2024 § 51, että kaupunki ei aseta vaalimainostelineitä europarlamenttivaaleissa 2024. Vaalilain…

Kirjeäänestys

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava ennakkoon. Äänestys toimitetaan 29.5.–4.6.2024 eli keskiviikosta tiistaihin.

Kaupunki valmistelee osaa puhtauspalveluistaan ulkoistettavaksi

Kouvolan kaupunginhallitus saa päätettäväkseen 8.4. kokouksessaan puhtauspalvelujen osittaisen ulkoistamisen valmistelutyön jatkamisen. Kyseessä on vajaan neljänneksen palvelukokonaisuuden kilpailuttaminen, millä tavoitellaan kustannustehokkuutta. Ulkoistuksessa pyritään hyödyntämään eläköitymistä ja muuta lähtövaihtuvuutta.

Henkilöstökertomus 2023: kaupungin henkilöstömäärä ja henkilöstökulut vähenivät

Kouvolan kaupungin henkilöstökertomuksessa nousee esille panostaminen henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen sekä johtamisen kehittämiseen. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen sekä eläkepoistuman ja muun lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen vähensivät henkilöstöä. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 henkilöstökertomusta kokouksessaan 25. maaliskuuta.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kaupunginhallituksen määräämissä laitoksissa, sairaaloissa ja muissa kaupunginhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä sekä Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ilman ennakkoilmoittautumista.

Äänestäminen vaalipäivänä 9.6.2024

Varsinaisena vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse tai sähköisesti saadussa ilmoituskortissa. Äänestyspaikat ovat auki klo 9–20.

Vaalit

Vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että…

Sivun alkuun