Pohjois-Kymenlaakson ammattikoulu aloitti toimintansa 1.10.1958 Kouvolassa Utinkadulla. Tänä päivänä ammatillisen koulutuksen perinteitä jatkaa Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO.

Monien vaiheiden jälkeen ammattikoulusta on tullut monialainen ammattiopisto. Tässä katsaus historiaan ja mistä kaikki alkoi.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomen koulutustarjonta koettiin yksipuoliseksi. Valittavana yleensä oli vain yleissivistävä koulutuslinja. Ammattitaito periytyi isiltä pojille ja äidiltä tyttärille. Vain suurilla kaupungeilla tai teollisuuslaitoksilla oli omat ammattikoulunsa, Pohjois-Kymenlaaksossa lähinnä paperiteollisuudessa. Kaikille avoin ammattikoulu puuttui.

Pohjois-Kymenlaakson ammattikoulun kuntainliitto perustettiin 1955. Sen tarkoituksena oli ylläpitää jäsenkunnille taloudellista etua hankkimatta ammattikoulua. Valtioneuvoston päätöksellä 1957 hyväksyttiin Pohjois-Kymenlaakson ammattikoulun perustaminen Kouvolan kauppalaan.

Koulurakennuksen ja oppilasasuntolan sai kutsukilpailun perusteella suunniteltavakseen Arkkitehtitoimisto Olli ja Eija Saijonmaa. Peruskivi muurattiin vuonna 1958. Rakentaminen edistyi ennakoitua nopeammin ja opetus aloitettiin jo lokakuussa 1958. Ammattikoulun vihkiäiset pidettiin vuotta myöhemmin.

Koulutyö alkoi seitsemällä osastolla: auto- ja maatalouskone, metallityö, sähkö, puutyö, rakennus ja ompelu. Opiskelun aloitti 127 pääsykokeen läpäissyttä nuorta. Henkilökuntaa koulun toiminnan alkaessa oli 19. Koulupäivät olivat pitkiä, 8-17 ja viikossa opiskeltiin kuusi päivää. Viisipäiväiseen viikkoon siirryttiin vuonna 1971.

Vuonna 1960 koulun nimi lyhentyi Kouvolan ammattikouluksi. Saman vuoden toukokuussa koulusta valmistui ensimmäiset 77 opiskelijaa. Vuosikymmenen alku oli voimakkaan laajentumisen aikaa. Vuonna 1966 oppilasmäärä ylitti 500:n rajan. 1970-luvun alussa pantiin vireille suunnitelma rakentaa koulutuspiste Kuusankoskelle. Kuusankosken ammattikoulu valmistui 1975. Vuosikymmenen lopulla alettiin suunnitella keskiasteen koulu-uudistusta ammattikasvatuksen kentän laajentamiseksi ja yleissivistävien aineiden lisäämiseksi.

1980-luvulle leimallista oli nopea kehitys: automaation lisääntyminen ja tietotekniikan tulo. 1986 tehtiin Kouvolan ammattikoulussa mittava saneeraus koulutilojen nykyaikaistamiseksi. Syksyllä aloitettiin opiskelu koulu-uudistuksen mukaisesti. Koulujen oli mukautettava toimintaansa, jotta mahdollisimman monelle pystyttiin antamaan riittävät perustat ammatissa toimimiselle lähtötasosta riippumatta. Vuonna 1988 Kouvolan ja Kuusankosken ammattikoulujen nimet muuttuivat ammattioppilaitoksiksi.

1990-luvun alun lama heijastui myös ammatilliseen koulutukseen tuntimäärien vähennyksenä. Opetushallitus perustettiin vuonna 1991, jolloin Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus yhdistettiin. Samana vuonna opetusministeriö aloitti ammattikorkeakoulukokeilun. Vuosikymmenen loppu oli suurten muutosten aikaa Suomen koulutusjärjestelmässä. Kouvolan seudun kouluasteen oppilaitoksista muodostui silloinen Kouvolan seudun ammattiopisto. Siihen kuuluivat seudulla toimivat sosiaali-, muotoilu-, terveys- ja liiketalouden alan instituutit, jotka siirtyivät vuonna 1995 perustetun Kouvolan seudun kuntayhtymän omistukseen.

Vuonna 1996 liitettiin myös Kouvolan ja Kuusankosken ammattioppilaitokset Kouvolan seudun kuntayhtymän omistukseen. Samaan aikaan kuntayhtymälle siirtyi myös Kouvolan kotitalousoppilaitos, Anjalankosken ammattioppilaitos sekä Anjalan maa- ja metsätalousoppilaitos. Nämä muodostivat Kouvolan seudun ammatillisen oppimiskeskuksen.

Vuonna 2001 yhdistettiin Kouvolan seudun ammattiopisto sekä Kouvolan seudun ammatillinen oppimiskeskus yhdeksi oppilaitokseksi. Tuolloin ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrä nousi lähes 2200 oppilaaseen. Ensimmäisen vuoden jälkeen uudeksi nimeksi vakiintui Kouvolan seudun ammattiopisto. Rehtorina toiminut vuodesta 2001 lähtien Timo Olli.

Päivitetty 9.3.2021