Kouvolan kaupungin liikunnan palveluverkkoselvitys 2020-2030 ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Selvityksessä kartoitetaan nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet ja uudet liikunnan rakentamisen tarpeet ja –hankkeet.

Kaupungin toimialojen valmistelemat palveluverkkoesitykset on hyväksytty lautakunnissa. Kaupungin taloudellinen tilanne ja lisäsäästöjen tarve on kuitenkin pakottanut virkamiehet tarkastelemaan kaikkia kaupungin toimintoja ja palveluverkkoselvityksiä vielä tarkemmin. Palveluverkkouudistuksen jälkeenkin Kouvolassa tuotetaan runsaasti hyviä lähipalveluita.Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää tarkennetun palveluverkkoesityksen kaupunginhallitukselle 28.10.2019. Lue lisää tarkennetuista palveluverkkoehdotuksista

Kehittämistyön suuntaviivat

 • Vapaasti käytettävien ja helposti saavutettavien arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikkua ja harrastaa
 • Määritellään millaisia palveluita missäkin tarjotaan – palvelu voi olla lähi-, alueellinen tai kaupunkitasoinen palvelu
 • Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä tai sijoittamalla joitakin erityispalveluita hyvin saavutettavissa oleville paikoille.
 • Etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan kasvaa liian suuriksi eivätkä asuinalueiden omat palvelut jäädä kokonaan toteutumatta.
 • Alueelliset keskittymät ja liikuntapaikkojen profilointi eri lajeille
 • Ulkoliikuntapaikkojen hoitoluokitukset
 • Uimahalliratkaisu osana liikuntapaikkaverkkoa
 • Monitoimihallin tarveselvitys ulkopuolisena selvitystyönä. Valmistuu syyskuun aikana.
 • Alle 18-vuotiaiden tilavarausmaksu 10 €/alkava tunti käytön tehostamiseksi
 • Seurayhteistyö ja käyttäjien tarpeiden kuuleminen

Profilointia alueellisesti ja lajikohtaisesti

Kouvolan kaupungin liikunnan palveluverkkoselvitys 2020-2030 ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Selvityksessä kartoitetaan nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet ja uudet liikunnan rakentamisen tarpeet ja –hankkeet.

Ehdotuksena on mm. liikuntapaikkojen nopean toiminnan parannukset ja profilointi käyttäjäryhmittäin, matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikkojen vahvistaminen sekä huonokuntoisten ja vähällä käytöllä olevien liikuntapaikkojen sulkeminen. Vapaasti käytettävien ja helposti saavutettavien arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikkua ja harrastaa. Uimahalliverkosta aiemmin tehdyn selvityksen pohjalta on tehty tarkennettu suunnitelma.

Tavoitteena laadukas ja kustannustehokas palveluverkko

Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä tai sijoittamalla joitakin erityispalveluita hyvin saavutettavissa oleville paikoille. Etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan kasvaa liian suuriksi eivätkä asuinalueiden omat palvelut jäädä kokonaan toteutumatta.

Kouvolassa on lähes 300 liikuntapaikkaa, joista osa on vähällä käytöllä ja huonokuntoisia. Tulevaisuudessa on tarkoitus vähentää tällaisia liikuntapaikkoja ja parantaa jäljelle jäävien laatua.
Kouvolassa on lähes 300 liikuntapaikkaa, joista osa on vähällä käytöllä ja huonokuntoisia. Tulevaisuudessa on tarkoitus vähentää tällaisia liikuntapaikkoja ja parantaa jäljelle jäävien laatua.

Selvityksessä on haettu sekä nopeasti saatavia että pitkän aikavälin säästöjä, mutta tarkasteltu liikuntainfraa myös kehittämisen ja kuntalaisen näkökulmasta. Säästöjen hakeminen liikuntapaikoista on haasteellista, sillä pitkän periodin säästöihin kohdistuu myös huomattavia investointitarpeita kymmenen vuoden aikana. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteillä tavoiteltava säästöpotentiaali ajanjaksolla 2020-2026 on 1,9 M€.

Tavoitteena on mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas palveluverkko. Nopeiden säästöjen sijaan kustannukset alenevat pitkällä aikavälillä, kun palveluverkko suunnitellaan optimaaliseksi. Selvityksen ohjausryhmä näkee myös, että kilpailuolosuhteiden turvaamiseksi Kouvolaan tarvittaisiin uusi monitoimihalli 2028 mennessä. Monitoimihallin tarveselvitys otetaan päätöksentekoon syyskuussa liikunta- ja kulttuurilautakunnassa

Alueellista ja lajikohtaista profilointia

Liikuntapaikkaselvityksen pohjaksi on kuultu sekä kuntalaisia että urheiluseuroja. Ohjausryhmä ehdottaa nopeita, kustannuksiltaan maltillisia parannuksia, joilla vastattaisiin paremmin käyttäjien tarpeisiin sekä alueellista ja lajikohtaista profilointia:

 • Palloiluhallien lattiamateriaalien uusimisen myötä Kuusankosken Urheilutalo suunnattaisiin mattoalustaa käyttäville lajeille kuten salibandy ja lentopallo
 • Lyseon liikuntahalli suunnattaisiin puolestaan parkettilajeille kuten koripallo ja sulkapallo
 • Saviniemen alue suunnattaisiin jalkapallolle
 • Valkealaan alue hiihtolajeille
 • Pitkällä aikavälillä keskusta jääurheilulle
 • Yleisurheilulle optimaaliset tilat rakentuvat Kuusankoskelle

Tämä ei tarkoita, etteikö näitä lajeja harrastettasi muualla, vaan sitä, että kullekin lajille löytyisi sen tarpeet täyttävä harjoittelu- ja kilpailupaikka – se ykköspaikka.

Kouvolan liikuntaverkolle suunnitellaan nopeita parannuksia.

Matalan kynnyksen ulkoliikuntaa jokaiselle kuntalaiselle

Juuri valmistuneet kuntoportaat tarjoavat mahdollisuuden matalan kynnyksen liikuntaan iästä ja kuntotasosta riippumatta.

Ohjausryhmä esittää, että hyppyrimäet puretaan. Ne ovat erittäin huonokuntoiset ja turvallisuusriski alueella liikkuville. Uusien kuntoportaiden rakentaminen on jo aloitettu vanhojen, huonokuntoisten portaiden tilalle. Rinteen yläpäähän suunnitellaan toiminnallinen ulkoliikuntapaikka, joka pyrkii huomioimaan useat eri ikä- ja käyttäjäryhmät. Hyppyrimäen alueen suunnittelussa otetaan huomioon koko Urheilupuiston alueen liikunnallinen kehittäminen ja kuntalaiset osallistetaan mukaan alueen kehittämiseen.

Pitkällä tähtäimellä myös muiden kaupungin ulkoliikuntapaikkojen olosuhteita parannetaan palvelemaan arkiliikunnan tarpeita.

Laatua määrän sijaan

Ohjausryhmän ehdotuksessa haetaan myös säästöjä tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Kouvolassa on lähes 300 liikuntapaikkaa, joista osa on vähällä käytöllä ja huonokuntoisia. Tulevaisuudessa on tarkoitus vähentää tällaisia liikuntapaikkoja ja parantaa jäljelle jäävien laatua. Säästöjä haetaan myös kaupungin omistuksien tarkastelusta, kahden jäähallin sulkemisesta, kuntoratojen ja ulkokenttien tiivistämisestä, sekä joistakin yksittäisistä toimenpiteistä.

Uimahalliverkko

Uimahalliverkosta on tehty palveluverkkoselvitys jo aiemmin. Sen pohjalta on tehty tarkennettu esitys osana koko liikunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on rakentaa uusi monipuolinen uimahalli, joka vastaa nykyaikaiseen palvelutarpeeseen. Valkealan ja Inkeroisten uimahallien tulevaisuus ratkaistaisiin korjausinvestointien yhteydessä vuoteen 2028 mennessä. Korian uimahallin sopimus päättyisi ensi vuonna.

Anna palautetta palveluverkkoselvityksestä

Päivitetty 14.10.2019