Vesiosuuskunnat näytteenotto

Koulutuksen materiaalit pdf dokumenttina: Vesiosuuskunnat näytteenotto (pdf, 1,90 Mt)

Verkostoveden laatua tutkitaan osuuskunnalle laaditun näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Oikein otettu näyte ja puhtaat, oikeanlaiset näytepullot ovat edellytys tutkimustulosten luotettavuudelle. Videossa esitetään sekä jatkuvan valvonnan että jaksottaisen seurannan näytteenotot.

Vesilaitosyhdistyksen sivuilta löytyy työkalu nimeltä Hyvän vesihuollon kriteerit (vvy.fi), tämän sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta hyvän vesihuollon kriteerit ovat helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä.

Sivun alkuun