Näytteenottosuunnitelma

Ympäristöpalveluiden koulutus näytteenottosuunnitelma.
Projektityöntekijä Irene Rätte ja terveystarkastaja Vuokko Karjalainen.

Mikrobiologisilla tutkimuksilla saadaan säännöllisesti tehtyinä arvokasta tietoa esimerkiksi puhdistuksen onnistumisesta. Koulutuksen materiaalit pdf dokumenttina: Näytteenottosuunnitelma (pdf, 2,64 Mt).

Omavalvonnan näytteenoton voi tehdä itse tai tekemällä sopimuksen hyväksytyn laboratorion kanssa. Elintarvikelain nojalla nimetyt laboratoriot -lista löytyy ruokaviraston sivuilta.
Näytteenottotiheys määräytyy Ruokaviraston toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuvasta riskiluokituksesta (pdf, 392 kt).

Sivun alkuun