Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Maa-ainesten ottamislupapäätös / LT Granit Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 8.3.2023 käsitellyt LT Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen ottamiseen Kouvolan kaupungin Pihlajasaaren kylässä kiinteistöillä 286-439-1-203 ja 286-439-1-131. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttamista kiinteistöllä Hasu 286-415-4-104, osoitteessa Paanuntie 98, 46710 Sippola.

Maa-ainesten ottamislupahakemus / Nakon Tila Oy

Nakon Tila Oy on tehnyt maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista osoitteessa Multamäentie, 45360 Valkeala, tilalla Jussila, RN:o 286-449-2-803. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 150 000 k-m3:n soramaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 12 000 – 23 000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Maa-ainesten ottamislupahakemus / Tykkimäen Sora Oy

Tykkimäen Sora Oy on tehnyt maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien kalliokiviaineksen ottamista osoitteessa Multahovintie 786, Valkeala, tilalla Sorala, RN:o 286-449-2-901. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 204 336 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 400 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Tykkimäen Sora Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 1/2023 27.2.2023 hyväksynyt Tykkimäen Sora Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee kivien murskausta 1.3.–31.12.2023 välisenä aikana Tykkimäen Sora Oy:n soranottoalueella osoitteessa Multamäentie 550, Valkeala, kiinteistöllä 286-449-2-1002 (Multahovi).

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Kouvolan kaupunki, yhdyskuntatekniikka

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 8.2.2023 käsitellyt Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan, joka koskee kalliokiviaineksen ottoa, louhintaa ja murskausta Utissa Maijanaron maankaatopaikan alueella kiinteistöllä 286-401-45-4. Kyseessä on jatkolupa rakennus- ja ympäristölautakunnan 1.11.2017 myöntämään maa-aines- ja ympäristölupaan. Luvan voimassaoloaikaa on jatkettu 9.11.2027 saakka. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Saaramaan Sora Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 8.2.2023 käsitellyt Saaramaan Sora Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen sekä hiekka- ja soramaalajien ottamiseen Saaramaan kylässä tilalla Mustankorvenvuori 286-421-3-8, osoite Koirinvuorentie 141, 54590 Kaitjärvi. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 144 500 k-m3 kalliokiviaineksen sekä hiekka- ja soramaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 5 000 – 25 000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ympäristölupapäätös / KSS Lämpö Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 8.2.2023 käsitellyt KSS Lämpö Oy:n ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan, joka koskee uuden rakennettavan lämpölaitoksen toimintaa Valkealassa osoitteessa Kujalantie 4, RN:o 286-449-2-37. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta ei normaalitilanteissa aiheudu päästöjä.

Sivun alkuun