Asemakaavat

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 17.5.2022 § 123 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Korian Kallioniemen lähialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava 52/007).…

Sivun alkuun