Talouden tasapainottaminen

Kiinteistöjen katselmukset tuovat säästöä

Kouvolan kaupungin kiinteistöihin tehdyistä energiakatselmuksista on saatu hyviä tuloksia. Katselmuksissa syntyneiden parannusehdotusten myötä energian- ja vedenkulutusta on saatu vähennettyä. Jo pienillä muutoksilla saadaan vuositasolla merkittävää säästöä. Kustannuksiin saadaan Business Finlandin energiatukea 50%, joka oli viime vuonna 64 020 euroa.

Kaupunki valmistelee osaa puhtauspalveluistaan ulkoistettavaksi

Kouvolan kaupunginhallitus saa päätettäväkseen 8.4. kokouksessaan puhtauspalvelujen osittaisen ulkoistamisen valmistelutyön jatkamisen. Kyseessä on vajaan neljänneksen palvelukokonaisuuden kilpailuttaminen, millä tavoitellaan kustannustehokkuutta. Ulkoistuksessa pyritään hyödyntämään eläköitymistä ja muuta lähtövaihtuvuutta.

Katuvalojen kesäsammutusaikoihin muutoksia

Kouvolan katuvalojen kesäsammutusaikoja ehdotetaan pidennettäväksi kahdella viikolla, viikon 31 perjantaihin asti. Tekninen lautakunta päättää asiasta kokouksessaan 3.4.2024.

Kouvolan leikkipaikkaverkkoa päivitetään

Leikkipaikkojen palveluverkkoa tarkastellaan tulevaisuuden tarpeiden valossa. Tarkastelussa huomioidaan alueiden asukasluku, leikkipaikkojen käyttöaste ja kunto sekä asukkaiden mielipiteet. Jos tekninen lautakunta hyväksyy esityksen ja asettaa sen nähtäville, on siitä mahdollista jättää palautetta kahden viikon ajan.

Henkilöstökertomus 2023: kaupungin henkilöstömäärä ja henkilöstökulut vähenivät

Kouvolan kaupungin henkilöstökertomuksessa nousee esille panostaminen henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen sekä johtamisen kehittämiseen. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen sekä eläkepoistuman ja muun lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen vähensivät henkilöstöä. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 henkilöstökertomusta kokouksessaan 25. maaliskuuta.

Tilinpäätös 2023: Poikkeuksellisen tulokertymän vuoksi ylijäämäinen tulos

Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 on 19,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämäiseen tulokseen vaikutti poikkeuksellinen tulorahoitus, sillä verotuloja saatiin osin vielä vuoden 2022 verotuksen perusteella. Lisäksi valtionosuuksien leikkaukset realisoituvat täysimääräisesti vasta vuonna 2024.

Selvitys ministeriölle Kymenlaakson sote-palveluista

Edunvalvonta Kymenlaakson päivystyspalvelujen ja keskussairaalan säilyttämisen puolesta jatkuu. Hyvinvointialue on jättänyt ministeriölle 8.3.2024 selvityksen, jossa perustellaan kahden ympärivuorokautisen päivystyksen ja keskussairaalan säilyttämistä Kymenlaaksossa niin kustannuksilla, henkilöstön riittävyydellä kuin potilasturvallisuudella. Hyvinvointialue esittää selvityksessään, kuinka kustannussäästöjä voidaan saada lakkauttamisten sijaan toimintoja tehostamalla.

C21-kaupungit vaativat tuloksia normien purkamisen ohjelmasta

Valtionvarainministeriön normien purkamisen ja keventämisen ohjelman puitteissa on viime syksystä lähtien kerätty ehdotuksia siitä, missä tehtävissä ja palveluissa kunnille voitaisiin antaa enemmän vapautta ja harkintavaltaa keventämällä yksityiskohtaista sääntelyä tai uudistamalla muuten kuntia koskevaa sääntelyä. Suomen 21 suurinta kaupunkia odottavat ohjelmalta konkreettisia tuloksia ja aitoa sääntelyn kevenemistä.

Toimitilaohjelma linjaa kaupungin kiinteistönpitoa

Kaupunginhallitus käsittelee Kouvolan toimitilaohjelmaa 19.2. kokouksessaan. Ohjelma linjaa suuntaviivat kohti kestävää kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitteena on keskittyminen oman palvelutuotannon tiloihin.

Sivun alkuun