Rakentaminen

Inkeroisten monitoimitalo etenee kohti urakoitsijan valintaa

Inkeroisten monitoimitalon projekti etenee aikataulussaan, vaikka tällä hetkellä koulun tontilla onkin vielä hiljaista. Kevään ja kesän aikana urakoitsijaehdokkaat ovat osallistuneet kohteen suunnitteluun yhteistyössä monialaisen käyttäjäkunnan edustajien kanssa. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä korkeimmat hinta-laatupisteet saaneen urakoitsijan valinnasta ja päättää seuraavaan kehitysvaiheeseen siirtymisestä urakassa.

Sarkolan uusi koulu avautui oppilaille

350 oppilaan Sarkolan koulu avautui puolentoista vuoden rakentamisen jälkeen opetuskäyttöön tiistaina. Sarkolan koulu on malliesimerkki nykyaikaisesta koulurakennuksesta, jonka suunnitteluun ovat päässeet osallisiksi niin opettajat kuin oppilaatkin.

Rumpukuja 2 purettaneen toukokuun 2022 aikana

Kouvolan kaupunki on kilpailuttanut Rumpukuja 2:n keskeneräiseksi jääneen talon purkamisen. Purku-urakoitsijaksi valikoitui Terra Infra Oy. Purku-urakan hinta on 58 550 euroa (alv. 0 %). Sopimus purku-urakasta allekirjoitetaan huhtikuun loppupuolella ja purkutyöt käynnistyvät toukokuussa lumen ja roudan sulettua. Purkamisen ja tontin siistimisen arvioidaan vievän aikaa noin kaksi viikkoa.

Inkeroisten monitoimitalon rakentajaurakoitsijan valinta etenee

Tarjouskilpailuun osallistui kolme valtakunnallista toimijaa. Lopullinen valinta tehdään työpajoja sisältävän neuvotteluprosessin jälkeen. Inkeroisten monitoimitalo toteutetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuuhankkeena, jossa urakoitsija sekä suunnittelee että myös suorittaa varsinaisen rakennustyön.

Terveysmetsän rakentaminen alkaa

Ratamokeskuksen länsipuolelle suunnitellun terveysmetsän rakentamisen ensimmäiset näkyvät toimenpiteet käynnistyvät kevättalven aikana, kun alueen läpi virtaavan hulevesiojan reunapuustoa poistetaan.

Kerrostalorakentamista suunnitteilla Kouvolaan

Tekninen lautakunta saa 8.2. päätettäväkseen kaksi kerrostalotonttiasiaa. Kouvolan Asunnot haluaa varata tontin vuokrakerrostaloa varten Halkotorin alueelta ja Varte Lappeenranta Oy suunnittelee tontin ostoa Kalevankadulta.

Kouvolalle ensimmäiset asuntopoliittiset linjaukset

Kouvolalle on laadittu asuntopoliittiset linjaukset, joiden mukaan luodaan tulevaisuuden tarpeita vastaavat asuinalueet sekä rakennetaan kaupunkikonsernin oma asuntotarjonta. Tavoitteena on rakentaa monipuoliset ja kansainvälisesti kilpailukykyiset asuinympäristöt eri kohderyhmille. Monipuolinen Kouvola voi tarjota kolme erilaista asumisen tulevaisuuskuvaa. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee asuntopoliittisia linjauksia kokouksessaan 17.1.2022.

Suunnitelmissa tuottaa noin 200 uutta pientalotonttia ja 140 hehtaaria yritystontteja seuraavan viiden vuoden ajan

Vuosille 2022-2026 ajoitetun maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaan pientalojen tonttituotantoa keskitetään Kouvolassa kysytyimmille alueille asutuskeskittymiin. Vuonna 2022 luovutetaan tontteja Haanojalla, Viitakummussa, Pappilanpellolla ja Rauhanharjun-Sipilänmäen alueella. Yrityksille tarjotaan lähivuosina uusia tontteja erityisesti Kullasvaarassa ja Jokelassa.

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 11.11.-22.12. Ehdotuksesta järjestetään avoin esittelytilaisuus verkossa 24.11. klo 16.30-18.00. Osayleiskaavassa on esitetty maankäyttöratkaisu liikennejärjestelmineen Tykkimäki-Häkämäki väliselle alueelle. Karjalankadun ja valtatien 6 risteykseen on osoitettu uusi eritasoliittymä.

Sivun alkuun