Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 22.2.2024 § 38 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Kierrätyskeskuksen asemakaavan muutoksen (kaava nro 02/013). Kouvolassa 4.4.2024 Tekninen…

Toimitilaohjelma linjaa kaupungin kiinteistönpitoa

Kaupunginhallitus käsittelee Kouvolan toimitilaohjelmaa 19.2. kokouksessaan. Ohjelma linjaa suuntaviivat kohti kestävää kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitteena on keskittyminen oman palvelutuotannon tiloihin.

Palomäen asemakaavamuutos valmis hyväksyntään

Urheilupuiston uimahallin rakentaminen on taas yhtä askelta edempänä, kun Palomäen vuoden kestänyt asemakaavan muutosprosessi on saatu valmiiksi ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Lappalanjärven ja Kymijoen rantojen kaavoitus etenee

Lappalanjärven, jokivarsien ja Pyhäjärven eteläosiin laadittavana olevan kaavan tavoitteena on vakituisen asumisen sekä yleisen virkistyskäytön lisääminen taajamapalveluiden läheisyydessä sijaitsevilla ranta-alueilla. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaehdotusta 24.1.2024.

Sivun alkuun