Joukkoliikenne

Kouvolan ja Helsingin välille uusia junavuoroja

VR lisää junavuoroja ja paikkakapasiteettia Itä-Suomen alueen junavuoroille. Vuorolisäykset tulivat liikenteeseen 26.3. alkaen. VR kasvattaa myös kahden junan kokoa Kouvolan ja Helsingin välillä.

VR avaa Hillosensalmen pysäkin myös tulevana kesäkautena

VR tukee kotimaanmatkailua jälleen tulevana kesänä avaamalla asiakkaiden toivoman junayhteyden Hillosensalmen seisakkeelle Repoveden kansallispuiston läheisyydessä sekä Härmän asemalle PowerParkin läheisyydessä. VR pysähtyy kesäkautena Hillosensalmen pysäkillä päivittäin 29.4.–28.10.2023.

Kouvolan joukkoliikenteen linjasto uudistuu

Kouvolan joukkoliikenteen eli Koutsin reitti- ja linjastouudistus on edennyt suunnitellusti ja 24.1.2023 kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi linjastosuunnitelman kokouksessaan sillä edellytyksellä, että kilpailutuksen tarjouspyynnöissä huomioidaan riittävä siirtymäaika kaluston EURO VI päästövaatimuksen osalta ja että reitti- ja linjastouudistussuunnitelma lähetetään vielä kylien neuvottelukunnalle kommentoitavaksi. Uuden linjaston mukainen liikenne aloitetaan kokonaisuudessaan syksyllä 2024. Joillakin linjoilla siirtyminen uuden linjaston mukaiseen liikenteeseen tapahtuu jo aiemmin johtuen päättyvistä liikennöintisopimuksista.

Aikataulumuutos joukkoliikenteen linjalla 31

Jotta linjan 31 aamulähtö saataisiin pysymään paremmin aikataulussaan linjan loppupäässä, on pysähdysaikaa Anjalassa aikaistettu viidellä minuutilla. Uusi pysähdysaika Anjalan Liisanpolun…

Sivun alkuun